دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا با جواب

با انتخاب هرکدام از دروس زیر میتوانید وارد صفحه دانلود نمونه سوالات امتحانی آن درس شوید

نام درس:کد درس:
آشنایی با دفاع مقدس
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آمار و احتمالات ( مقدماتي 1)
آمار و احتمالات برای جغرافيا ( ٢)
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
ارزش های دفاع مقدس
اصول فقه 1
اندیشه اسلامی ۱
اندیشه اسلامی ۲
اندیشه سیاسی امام خمینی
انقلاب اسلامی ایران
برنامه ریزی شهری
تاریخ حدیث
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
تفسیرموضوعی قرآن
تفسیرموضوعی نهج البلاغه
جغرافيای اقتصادی
جغرافيای تاريخی ايران
جغرافيای روستايی
جغرافيای فرهنگی
جغرافيای گردشگری
جغرافیای جمعیت
جغرافیای شهری
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
حقوق اداري 1
حقوق اساسي 1
حقوق تجارت ٢ شركت ھا
حقوق ماليه عمومي
حقوق مدني ٢ اموال و مالكيت1223226
دانش خانواده و جمعیت
روش تحقيق در جغرافيا ( نظري )
روش های برنامه ريزی منطقه ای و آمايش سرزمين
ریاضیات برای جغرافیا (۲)
ریاضیات مقدماتی
ریاضیات و آب و هواشناسی
زبان خارجی
زمین در فضا
ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی ايران (1)
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
فلسفه علم جغرافيا
فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
كارآفرينی
مبانی زمین شناسی
مبانی آب و هوا شناسی
مبانی جغرافیای روستایی
مبانی جغرافیای سیاسی
مبانی جغرافیای شهری
مبانی جمعیت شناسی
مبانی ژئومورفولوژی
مبانی سنجش از دور
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
مخاطرات محيطی
مقدمه علم حقوق
نقشه خوانی
هيدرولوژی
ورزش ۱ – ورزش ویژه