دانلود نمونه سوالات رشته جغرافیا برنامه ریزی روستایی با جواب

با انتخاب هرکدام از دروس زیر میتوانید وارد صفحه دانلود نمونه سوالات امتحانی آن درس شوید

نام درس: کد درس:
آب و هوای ایران
آشنایی با دفاع مقدس
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آمار و احتمالات
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
ارزش های دفاع مقدس
مبانی سنجش از دور
اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
اقتصاد روستایی ایران
اندیشه اسلامی ۱
اندیشه اسلامی ۲
اندیشه سیاسی امام خمینی
انقلاب اسلامی ایران
برنامه ریزی روستایی در ایران
برنامه ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه
برنامه ریزی و طراحی کالبدی روستا
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
تفسیرموضوعی قرآن
تفسیرموضوعی نهج البلاغه
توسعه پایدار روستایی
جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
جغرافیای اقتصادی ایران
جغرافیای جمعیت
جغرافیای جمعیت ایران ۱۲۱۶۴۱۳
جغرافیای خاکها
جغرافیای روستایی ایران
جغرافیای سیاسی ایران
جغرافیای شهری
جغرافیای شهری ایران
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانش خانواده و جمعیت
روابط متقابل شهر و روستا
روش تحقیق (نظری)
روش تحقیق در مطالعات روستایی
روش های تحلیل جمعیت
ریاضیات مقدماتی
زبان تخصصی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)
زبان خارجی
زمین در فضا
زمین شناسی عمومی
ژئوموفولوژی ایران
سیاست فضا
شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
فلسفه و سیر تکوین جغرافیا
فناوری اطلاعات it