دانلود نمونه سوالات علوم ورزشی

برای دانلود نمونه سوالات رشته علوم ورزشی از لیست زیر گرایش و سپس درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • علوم زیستی ورزش
  • آسیب شناسی ورزشی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمادگی جسمانی ۱
  • آمادگی جسمانی ۲
  • آمار توصیفی
  • آنتروپومتری حرکتی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • ارزیابی مهارتهای حرکتی
  • استعدادیابی در ورزش
  • اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی
  • اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی
  • اصول و روش شناسی تمرین
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • بدمینتون 1- عملی
  • بدمینتون ۲
  • بسکتبال ۱- عملی
  • بسکتبال ۲- عملی
  • بهداشت ورزشی
  • بیوشیمی و تغذیه ورزشی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تربیت بدنی و ورزش معلولین
  • ترکیب بدن و کنترل وزن
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی
  • تمرین درمانی
  • تنیس روی میز 1- عملی
  • تنیس روی میز ۲
  • حرکات اصلاحی
  • حرکات موزون خواهران 1
  • حرکت شناسی ورزشی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • دانش خانواده و جمعیت
  • دو میدانی ۲
  • دو میدانی ۳
  • دو و میدانی ۱- عملی
  • رشد و تکامل حرکتی
  • روش تحقیق در تربیت بدنی
  • زبان خارجی
  • ژیمناستیک ۱ -عملی
  • ژیمناستیک ۲ -عملی
  • سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
  • شنا ۱
  • شنا ۳
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فعالیت بدن و تندرستی
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فوتبال ۱
  • فوتبال ۲
  • فیزیولوژی انسانی
  • فیزیولوژی ورزش کودکان
  • فیزیولوژی ورزشی ۱
  • كارآفرينی
  • کشتی ۱-عملی - برادران
  • کشتی ۲
  • کمک های اولیه
  • مبانی آناتومی حرکت
  • مقدمات بیو مکانیک ورزشی
  • هندبال ۱- عملی
  • هندبال ۲
  • والیبال ۱- عملی
  • والیبال 2
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
  • ورزشهای بومی سنتی
  • یادگیری حرکتی
 • علوم انسانی ورزش
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آشنایی با مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
  • آمادگی جسمانی ۱
  • آمادگی جسمانی ۲
  • آمار توصیفی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • استعدادیابی در ورزش
  • اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی
  • اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی
  • اصول و مبانی مدیریت
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • بدمینتون 1- عملی
  • بدمینتون ۲
  • بسکتبال ۱- عملی
  • بسکتبال ۲- عملی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • ترکیب بدن و کنترل وزن
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تنیس روی میز 1- عملی
  • تنیس روی میز ۲
  • جامعه شناسی ورزشی
  • حرکات موزون خواهران 1
  • حرکت شناسی ورزشی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق و اخلاق ورزشی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • دو میدانی ۲
  • دو میدانی ۳
  • دو و میدانی ۱- عملی
  • رشد و تکامل حرکتی
  • روانشناسی رشد
  • روش تحقیق در تربیت بدنی
  • زبان خارجی
  • ژیمناستیک ۱ -عملی
  • ژیمناستیک ۲ -عملی
  • سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
  • شنا ۱
  • شنا ۳
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فعالیت بدن و تندرستی
  • فعالیت رسانه ای در ورزش
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فوتبال ۱
  • فوتبال ۲
  • فیزیولوژی انسانی
  • فیزیولوژی ورزشی ۱
  • كارآفرينی
  • کارآفرینی در ورزش
  • کشتی ۱-عملی - برادران
  • کشتی ۲
  • کمک های اولیه
  • مبانی آناتومی حرکت
  • متون خارجه در علوم ورزشی
  • متون خارجه در مبانی علوم انسانی ورزش
  • متون زبان خارجه در علوم ورزشی
  • مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم
  • مدیریت سازمانهای ورزشی
  • مدیریت طرز اجرای مسابقات
  • هندبال ۱- عملی
  • هندبال ۲
  • والیبال ۱- عملی
  • والیبال 2
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
  • ورزشهای بومی سنتی
  • یادگیری حرکتی
دکمه بازگشت به بالا