دروس رشته زبان انگلیسی با پاسخنامه

دروس مشترک
نام درسکد درس
خواندن و درک مفاهیم ۲۱۲۱۲۱۰۵
دستور نگارش ۱۱۲۱۲۱۰۷
دستور نگارش ۲۱۲۱۲۱۰۹
کلیات زبان شناسی ۱۱۲۱۲۱۱۱
نمونه های نثر ساده۱۲۱۲۱۱۲
نگارش پیشرفته۱۲۱۲۱۱۳
اصول و روش ترجمه۱۲۱۲۱۱۵
درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱۱۲۱۲۱۱۶
کلیات زبان شناسی ۲۱۲۱۲۱۱۷
درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲۱۲۱۲۱۱۸
نامه نگاری۱۲۱۲۱۱۹
ترجمه متون ساده۱۲۱۲۱۲۰
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه۱۲۱۲۱۲۱
نمونه های شعر ساده۱۲۱۲۱۲۲
مقاله نویسی۱۲۱۲۱۲۳
آواشناسی انگلیسی۱۲۱۲۱۲۴
خواندن متون مطبوعاتی۱۲۱۲۱۲۷
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱۱۲۱۲۱۲۹
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲۱۲۱۲۱۳۳
روش تدریس زبان خارجی۱۲۱۲۱۴۳
آزمون سازی زبان انگلیسی۱۲۱۲۱۴۵
خواندن و درک مفاهیم  ۱۱۲۲۵۰۰۴
گفت و شنود ۱۱۲۲۵۱۱۳
گفت و شنود ۲۱۲۲۵۱۱۴
اصول و روش تحقیق ۱۱۲۱۲۰۸۳
اصول و روش تحقیق ۲۱۲۱۲۰۹۱
دروس رشته مترجمی زبان
 نام درسکد درس 
فنون یادگیری زبان۱۲۱۲۰۵۰
خواندن و درک مفاهیم   ۳۱۲۱۲۰۵۱
ساخت زبان فارسی۱۲۱۲۰۵۳
نگارش فارسی۱۲۱۲۰۵۴
آشنایی با ادبیات معاصر ایران۱۲۱۲۰۵۹
واژه شناسی۱۲۱۲۰۶۸
ترجمه متون ادبی۱۲۱۲۰۷۱
ترجمه پیشرفته ۱۱۲۱۲۰۷۲
ترجمه متون مطبوعاتی ۱۱۲۱۲۰۷۶
ترجمه مکاتبات و اسناد ۱۱۲۱۲۰۷۷
بررسی مقابله ای ساخت جمله۱۲۱۲۰۷۸
اصول و مبانی نظری ترجمه۱۲۱۲۰۷۹
ترجمه پیشرفته ۲۱۲۱۲۰۸۰
ترجمه متون مطبوعاتی  ۲۱۲۱۲۰۸۵
ترجمه متون سیاسی۱۲۱۲۰۸۹
ترجمه متون اقتصادی۱۲۱۲۰۹۴
ترجمه مکاتبات و اسناد ۲۱۲۱۲۰۹۵
بیان شفاهی داستان ۱۱۲۱۲۰۹۹
بیان شفاهی داستان  ۲۱۲۱۲۱۰۰
دروس رشته زبان و ادبیات انگلیسی
نام درسکد درس
خواندن و درک مفاهیم  ۱۱۲۲۵۰۰۴
گفت و شنود ۱۱۲۲۵۱۱۳
فنون یادگیری زبان۱۲۲۵۱۲۷
خواندن و درک مفاهیم ۲۱۲۱۲۱۰۵
گفت و شنود ۲۱۲۲۵۱۱۴
دستور نگارش ۱۱۲۱۲۱۰۷
دستور نگارش ۲۱۲۱۲۱۰۹
خواندن متون مطبوعاتی۱۲۱۲۱۲۷
نمونه های نثر ساده۱۲۱۲۱۱۲
آواشناسی انگلیسی۱۲۱۲۱۲۴
نمونه های شعر ساده۱۲۱۲۱۲۲
کلیات زبان شناسی ۱۱۲۱۲۱۱۱
نگارش پیشرفته۱۲۱۲۱۱۳
فنون و صناعات ادبی۱۲۱۲۱۱۴
اصول و روش ترجمه۱۲۱۲۱۱۵
درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱۱۲۱۲۱۱۶
نامه نگاری۱۲۱۲۱۱۹
درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲۱۲۱۲۱۱۸
کلیات زبان شناسی ۲۱۲۱۲۱۱۷
ترجمه متون ساده۱۲۱۲۱۲۰
کاربرد اصطلاحات و تعبیرات زبان در ترجمه۱۲۱۲۱۲۱
مقاله نویسی۱۲۱۲۱۲۳
داستان کوتاه۱۲۱۲۱۲۸
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۱۱۲۱۲۱۲۵
ادبیات امریکا۱۲۲۵۱۱۶
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۱۱۲۱۲۱۲۹
اساطیر یونان و روم۱۲۲۵۱۱۷
ترجمه متون ادبی ۱۱۲۱۲۱۳۴
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۲۱۲۱۲۱۳۱
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی ۲۱۲۱۲۱۳۳
رمان قرن ۲۰۱۲۲۵۱۱۸
شعر انگلیسی۱۲۱۲۱۳۰
ادبیات معاصر۱۲۲۵۱۱۹
زبان دوم (۱) فرانسه۱۲۱۲۱۳۶
نمایشنامه قرن ۱۷ تا ۲۰۱۲۲۵۱۲۰
رمان قرن ۱۸ و ۱۹۱۲۲۵۱۲۱
زبان دوم (۲) فرانسه۱۲۱۲۱۴۰
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس۱۲۲۵۱۲۲
ادبیات جهان۱۲۲۵۱۲۴
روش تدریس زبان خارجی۱۲۱۲۱۴۳
متون برگزیده نثر ادبی۱۲۱۲۱۴۶
رویکردهای نقد ادبی۱۲۲۵۱۲۳
ترجمه متون ادبی ۲۱۲۱۲۱۳۷
آزمون سازی زبان انگلیسی۱۲۱۲۱۴۵
زبان دوم ( ۳) فرانسه۱۲۱۲۱۴۷
مکتب های ادبی۱۲۱۲۱۴۸
اصول و روش تحقیق۱۲۲۵۱۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا