لیست دروس رشته علوم اقتصاد نظری

دروس مشترک رشته علوم اقتصاد نظری
نام درسکد درس
اقتصاد خرد۱۲۲۱۰۳۶
مبانی جامه شناسی1222139
مبانی و اصول سازمان مدیریت۱۲۲۱۰۳۳
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۱)۱۱۱۱۰۱۴
اقتصاد کلان۱۲۲۱۰۳۲
مدیریت رفتار سازمانی۱۲۱۸۱۲۳
اصول حسابداری (۱)۱۲۱۴۰۱۷
مبانی روش تحقیق۱۲۲۱۰۳۵
اصول حسابداری (۲)۱۲۱۴۰۴۵
ریاضیات پایه و مقدمات آمار (۲)۱۱۱۱۰۱۵
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی۱۲۲۱۰۲۸
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)۱۲۲۱۰۳۴
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت۱۲۱۲۱۷۴
اصول حسابداری (۳)۱۲۱۴۰۷۶
حسابرسی۱۲۱۴۰۷۷
حسابداری صنعتی۱۲۱۴۰۳۸
پول و ارز بانکداری۱۲۱۴۰۷۱
آمار و احتمالات۱۱۱۷۰۸۹
  
دروس تخصصی علوم اقتصاد
نام درسکد درس
اقتصاد کلان میانه ۱۱۲۲۱۱۲۱
اقتصاد خرد میانه ۱۱۲۲۱۱۲۲
زبان تخصصی اقتصاد۱۲۱۲۲۰۸
اقتصاد ایران۱۲۲۱۱۳۴
نظام اقتصادی صدر اسلام۱۲۲۱۱۰۳
ارزیابی طرح های اقتصادی۱۲۲۱۱۰۱
اقتصاد خرد میانه ۲۱۲۲۱۱۲۳
اقتصاد کلان میانه ۲۱۲۲۱۱۲۴
نظام های اقتصادی۱۲۲۱۱۰۸
اقتصاد بخش عمومی۱۲۲۱۱۲۵
تاریخ عقاید اقتصادی۱۲۲۱۰۹۶
اقتصاد ریاضی۱۲۲۱۰۹۰
تجارت بین الملل۱۲۱۸۱۸۱
اقتصاد سنجی۱۲۲۱۰۹۷
روش تحقیق در اقتصاد۱۲۲۱۱۱۳
مالیه بین الملل۱۲۲۱۰۹۸
پژوهش عملیاتی۱۲۲۱۱۰۹
اقتصاد منابع۱۲۲۱۱۰۲
اقتصاد صنعتی۱۲۲۱۱۱۰
اقتصاد و کار و نیروی انسانی۱۲۲۱۱۱۱
اقتصاد کشاورزی۱۲۲۱۱۰۷
اقتصاد مدیریت۱۲۲۱۱۰۰
اقتصاد پول۱۲۲۱۱۱۴
اقتصاد شهری۱۲۲۱۱۱۷
اقتصاد محیط زیست۱۲۲۱۱۱۸
حقوق اقتصادی۱۲۲۱۱۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا