دروس عمومی مشترک کلیه ی رشته ها

چارت دروس عمومی

درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

» اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
» اندیشه اسلامی ۱
» اندیشه اسلامی ۲
» آیین زندگی (اخلاق کاربردی)
» فلسفه اخلاق
» آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
» انقلاب اسلامی ایران
» اندیشه سیاسی امام خمینی
» فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
» تفسیر موضوعی قرآن
» تفسیر موضوعی نهج البلاغه
» زبان خارجه
» تربیت بدنی ویژه
» فارسی عمومی
» ورزش ۱ ورزش ویژه
» دانش خانواده و جمعیت (تنظیم خانواده)
» آشنایی با دفاع مقدس
» حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم