دانلود نمونه سوالات رشته برنامه ریزی اجتماعی و رفاه با جواب

برای دانلود نمونه سوالات رشته برنامه ریزی اجتماعی و رفاه از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آشنایی با دفاع مقدس
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار در علوم اجتماعی
 • آمار مقدماتی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اصول علم سیاست
 • اصول علوم اقتصاد
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد توسعه
 • انحرافات و سیاست اجتماعی
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • برنامه ریزی روستایی
 • برنامه ریزی مسکن
 • برنامه ریزی مشارکتی
 • برنامه ریزی منطقه ای
 • تامین و رفاه اجتماعی
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تغییرات اجتماعی
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • جامعه شناسی اوقات فراغت
 • جامعه شناسی خانواده
 • جغرافیای انسانی ایران
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • حقوق کار
 • دانش خانواده و جمعیت
 • روش تحقیق درتوسعه و رفاه اجتماعی
 • روش تحقیق نظری
 • روشهای مقدماتی تحلیلی جمعیت
 • ریاضیات پایه
 • ریاضیات در برنامه ریزی
 • زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
 • زبان تخصصی ۲ متون برنامه ریزی
 • زبان خارجی
 • سیاست اجتماعی
 • سیاست گذاری توریسم
 • سیاستهای بهداشتی و آموزشی
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فقر و نابرابری اجتماعی
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • فنون برنامه ریزی اجتماعی
 • کارآفرینی
 • کار آفرینی و توانمند سازی
 • کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی
 • کلیات حقوق
 • مبانی تاریخ اجتماعی ایران
 • مبانی تفکر جمعی و کار گروهی
 • مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی ۱
 • مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی ۲
 • مبانی جمعیت شناسی
 • مبانی روانشناسی – مفاهیم اساسی
 • مبانی فلسفه ۱
 • مبانی مدیریت و سازماندهی
 • مبانی مردم شناسی
 • مبانی مطالعات فرهنگی
 • مدیریت بحران و ریسک
 • نظریه های برنامه ریزی
 • نظریه های جامعه شناسی ۱
 • نظریه های جامعه شناسی ۲
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه