دانلود نمونه سوالات رشته تعاون و رفاه اجتماعی با جواب تستی

برای دانلود نمونه سوالات رشته تعاون و رفاه اجتماعی از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آشنایی با دفاع مقدس
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار در علوم اجتماعی
 • آمار مقدماتی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اصول آموزش و ترویج تعاونی
 • اصول اقتصاد و تعاون
 • اصول حسابداری
 • اصول علم سیاست
 • اصول علوم اقتصاد
 • اصول و اندیشه های تعاونی
 • اقتصاد خرد و کلان
 • امور مالی تعاونیها
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • انواع و کارکرد تعاونیها
 • بررسی مسائل اجتماعی ایران
 • برنامه ریزی شهری
 • بودجه ریزی
 • تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام
 • تامین و رفاه اجتماعی
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تغییرات اجتماعی
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • توسعه پایدار
 • جامعه شناسی انقلاب
 • جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی
 • جامعه شناسی در ادبیات فارسی
 • جامعه شناسی روستایی
 • جامعه شناسی سازمانها
 • جامعه شناسی سیاسی
 • جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی
 • جغرافیای انسانی ایران
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • حقوق تجارت
 • حقوق تعاون (تهیه اساسنامه و آیین نامه)
 • دانش خانواده و جمعیت
 • روانشناسی اجتماعی
 • روش تحقیق نظری
 • روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
 • ریاضیات پایه
 • زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
 • زبان تخصصی – مطالعه متون علوم اجتماعی ۲
 • زبان خارجی
 • زمینه های و شیوه های همیاری در جوامع شهری و …
 • زنان و سیاست اجتماعی
 • سازماندهی و مدیریت در تعاونیها
 • سیاست گذاری محیط زیست
 • سیر تحول تعاونی در ایران و جهان
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • کارآفرینی
 • کاربرد جمعیت شناسی
 • کلیات حقوق
 • مبانی تاریخ اجتماعی ایران
 • مبانی تعاون
 • مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی ۱
 • مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی ۲
 • مبانی جمعیت شناسی
 • مبانی روانشناسی – مفاهیم اساسی
 • مبانی فلسفه ۱
 • مبانی مردم شناسی
 • نظریه های جامعه شناسی ۱
 • نظریه های جامعه شناسی ۲
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه