دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی کاربردی با جواب تستی

برای دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی کاربردی از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آب شناسی (هیدرولوژی)
 • آب شناسی کاربردی
 • آبهای زیرزمینی (هیدروژئولوژی)
 • آتشفشان شناسی
 • آشنایی با gis
 • آشنایی با دفاع مقدس
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار و احتمال
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اصول اکتشافات معدنی
 • اصول سنجش از دور
 • اندیشه اسلامی ۱ رایگان
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • بلور شناسی
 • تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • ترمودینامیک
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • چینه شناسی
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • دانش خانواده و جمعیت
 • دیرینه شناسی
 • دیرینه شناسی گیاهی
 • رسوب شناسی و سنگ شناسی
 • ریاضی ۱
 • ریاضی ۲
 • زبان تخصصی زمین شناسی
 • زبان خارجی
 • زمین پزشکی
 • زمین ساخت
 • زمین شناسی اقتصادی
 • زمین شناسی ایران
 • زمین شناسی تاریخی
 • زمین شناسی زیر زمینی
 • زمین شناسی ساختاری
 • زمین شناسی ساختاری کاربردی
 • زمین شناسی صحرایی ۱
 • زمین شناسی فیزیکی
 • زمین شناسی محیط زیست
 • زمین شناسی مهندسی
 • زمین شناسی مهندسی کاربردی
 • زمین شناسی نفت
 • ژئو شیمی
 • ژئو فیزیک
 • ژئوتوریسم
 • سنجش از دور در زمین شناسی
 • سنگ شناسی آذرین و دگرگونی
 • شناخت محیط زیست
 • شیمی عمومی
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فتوژئولوژی
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • فیزیک پایه ۱
 • فیزیک پایه ۲
 • کارآفرینی
 • کانی شناسی
 • کانیها و سنگهای صنعتی
 • کلیات حقوق شهروندی
 • لرزه زمین ساخت
 • مبانی کامپیوتر
 • مبانی هیدرولیک
 • محیطهای رسوبی
 • مکانیک خاک
 • میکروفاسیس
 • مینرالوگرافی
 • نقشه برداری
 • هیدروژئو شیمی
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه