دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی با جواب تستی و تشریحی

برای دانلود نمونه سوالات رشته زمین شناسی از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آب شناسی
 • آبهای زیرزمینی
 • آتشفشان شناسی
 • آشنایی با دفاع مقدس
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار مقدماتی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اصول سنجش از دور
 • اندیشه اسلامی ۱ رایگان
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • بلور شناسی نوری
 • تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • چینه شناسی
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • خاک شناسی
 • دانش خانواده و جمعیت
 • دیرینه شناسی (ماکاروفسیل)
 • دیرینه شناسی گیاهی
 • رسوب شناسی
 • ریاضی ۱
 • ریاضی ۲
 • ریز دیرینه شناسی
 • ریز رخساره ها
 • زبان خارجی
 • زلزله شناسی
 • زمین ریخت شناسی
 • زمین ساخت
 • زمین شناسی زیست محیطی
 • زمین شناسی اقتصادی
 • زمین شناسی ایران
 • زمین شناسی تاریخی
 • زمین شناسی دریایی
 • زمین شناسی زیر سطحی
 • زمین شناسی ساختاری
 • زمین شناسی فیزیکی
 • زمین شناسی مهندسی
 • زمین شناسی مهندسی کاربردی
 • زمین شناسی نفت
 • زمین فیزیک
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی gis
 • سنجش از دور زمین شناختی
 • سنگ های آذرین
 • سنگ های دگرگونی
 • سنگ های رسوبی
 • شناخت محیط زیست
 • شیمی عمومی
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فتوژئولوژی
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • فیزیک پایه ۱
 • فیزیک پایه ۲
 • کارآفرینی
 • کانه نگاری
 • کلیات حقوق شهروندی
 • لرزه زمین ساخت
 • مبانی زمین شیمی
 • مبانی کامپیوتر
 • مبانی کانی شناسی
 • متون علمی زمین شناسی
 • محیطهای رسوبی
 • مکانیک خاک
 • منابع انرژی زمین
 • نقشه برداری
 • هیدروژئوشیمی
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه