دانلود نمونه سوالات رشته علوم اقتصاد نظری با پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات رشته علوم اقتصاد نظری با پاسخنامه از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آشنایی با دفاع مقدس
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار ۱
 • آمار ۲
 • آمار و احتمالات
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • ارزیابی طرحهای اقتصادی
 • اصول حسابداری ۱
 • اصول حسابداری ۲
 • اصول حسابداری ۳
 • اصول سازمان و مدیریت
 • اصول و مبانی مدیریت اسلامی
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد بخش عمومی
 • اقتصاد بخش عمومی ۱
 • اقتصاد بخش عمومی ۲
 • اقتصاد توسعه
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد خرد ۱
 • اقتصاد خرد ۲
 • اقتصاد خرد میانه ۱
 • اقتصاد خرد میانه ۲
 • اقتصاد ریاضی
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد صنعتی
 • اقتصاد کار و نیروی انسانی
 • اقتصاد کشاورزی
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد کلان ۱
 • اقتصاد کلان ۲
 • اقتصاد کلان میانه ۱
 • اقتصاد کلان میانه ۲
 • اقتصاد مدیریت
 • اقتصاد منابع
 • اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • اقصاد ایران
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • برنامه ریزی اقتصادی
 • پژوهش عملیاتی
 • پول و ارز و بانکداری
 • پول و بانکداری
 • پول و بانکداری
 • تاریخ عقاید اقتصادی
 • تجارت بین الملل
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابرسی
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • حقوق تجارت
 • دانش خانواده و جمعیت
 • روش تحقیق
 • روش تحقیق در اقتصاد
 • ریاضیات ۱
 • ریاضیات ۲
 • ریاضیات برای اقتصاد ۲
 • ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱
 • ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲
 • زبان تخصصی اقتصاد
 • زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
 • زبان خارجی
 • زبان خارجی ۲ (زبان تخصصی)
 • شناخت محیط زیست
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • کارآفرینی
 • کلیات حقوق شهروندی
 • مالیه بین الملل
 • مالیه بین الملل
 • مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)
 • مبانی جامعه شناسی
 • مبانی روش تحقیق
 • مبانی فقهی اقتصاد اسلام
 • مبانی و اصول سازمان و مدیریت
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • نظام اقتصادی صدر اسلام
 • نظامهای اقتصادی
 • نظریه های توسعه اقتصادی
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه