دانلود نمونه سوالات رشته مددکاری اجتماعی با جواب تستی

برای دانلود نمونه سوالات رشته مددکاری اجتماعی از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آشنایی با دفاع مقدس
 • آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار در علوم اجتماعی
 • آمار مقدماتی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اصول توان بخشی
 • اصول علم سیاست
 • اصول علوم اقتصاد
 • اعتیاد
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • بررسی مسائل اجتماعی ایران
 • بهداشت روانی
 • پویایی گروهی
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • توان بخشی گروه های خاص
 • جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
 • جامعه شناسی توسعه
 • جامعه شناسی روستایی
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • حقوق در مددکاری
 • دانش خانواده و جمعیت
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی کودکی و نوجوانی
 • روش تحقیق نظری
 • روشها و فنون توانمند سازی
 • روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت
 • ریاضیات پایه
 • زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱
 • زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۲
 • زبان خارجی
 • سرپرستی در خدمات اجتماعی
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فقر و نابرابریهای اجتماعی
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • کارآفرینی
 • کاربرد کامپیوتر در مددکاری اجتماعی
 • کلیات حقوق
 • مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی ۱
 • مبانی جامعه شناسی – مفاهیم اساسی ۲
 • مبانی جمعیت شناسی
 • مبانی روانشناسی – مفاهیم اساسی
 • مبانی فلسفه ۱
 • مبانی مددکاری اجتماعی
 • مبانی مدیریت و سازماندهی
 • مبانی مردم شناسی
 • مددکاری اجتماعی با خانواده
 • مددکاری اجتماعی جامعه ای
 • مددکاری اجتماعی فردی
 • مددکاری اجتماعی گروهی
 • مقدمات مشاوره و راهنمایی
 • نظریه های جامعه شناسی ۱
 • نظریه های جامعه شناسی ۲
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه