دانلود نمونه سوالات رشته مدیریت امور گمرکی با پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات رشته مدیریت امور گمرکی با پاسخنامه از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار و کاربرد آن در مدیریت
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اصول حسابداری ۱
 • اصول حسابداری ۲
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • پژوهش عملیاتی ۱
 • پژوهش عملیاتی ۲
 • تاثیر فناوری اطلاعات در سازمان
 • تحلیل قوانین و حقوق گمرکی ایران
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • دانش خانواده و جمعیت
 • روشهای تحقیقی و ماخذ شناسی
 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
 • ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
 • زبان انگلیسی (متون تخصصی گمرکی ۱)
 • زبان خارجی
 • شناخت محیط زیست
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • کارآفرینی
 • کلیات حقوق شهروندی
 • مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ھا
 • مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
 • مدیریت مالی ۱
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه