دانلود نمونه سوالات جدید رشته میکروبیولوژی با جواب

برای دانلود نمونه سوالات رشته میکروبیولوژی از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار زیستی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اکولوژی عمومی
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • ایمنی زیستی
 • بیوشیمی ساختار
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • دانش خانواده و جمعیت
 • ریاضی عمومی ۱
 • ریاضی عمومی ۲
 • زبان خارجی
 • ژنتیک پایه
 • شناخت محیط زیست
 • شیمی آلی ۱
 • شیمی عمومی ۱
 • شیمی عمومی ۲
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • فیزیک عمومی ۱
 • کارآفرینی
 • کلیات حقوق شهروندی
 • مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • مبانی فیزیولوژی گیاهی
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه