دانلود نمونه سوالات رشته زیست شناسی علوم گیاهی با جواب تستی و تشریحی

برای دانلود نمونه سوالات رشته زیست شناسی علوم گیاهی از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آشنایی با دفاع مقدس رایگان
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار زیستی
 • آمار زیستی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • آیین نگارش متون علمی
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اصول و روشهای رده بندی گیاهان
 • اکوفیزیولوژی
 • اکولوژی
 • اکولوژی گیاهی
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • ایمنی در آزمایشگاه
 • بافت شناسی
 • بیو فیزیک
 • بیوشیمی ساختار
 • تالوفیتها
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تشریح و مورفولوژی گیاهی
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • تکامل
 • جانور شناسی ۱
 • جانور شناسی ۲
 • جلبک شناسی
 • جنین شناسی
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • دانش خانواده و جمعیت
 • رشد و نمونه گیاهی
 • روشهای تکثیر گیاهان
 • ریاضی ۱
 • ریاضی ۲
 • ریاضی عمومی ۱
 • ریاضی عمومی ۲
 • ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان
 • زبان خارجی
 • زیست شناسی پرتوی
 • زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • ژنتیک
 • سیتوژنتیک گیاهی
 • سیستماتیک گیاهی ۱
 • سیستماتیک گیاهی ۲
 • شناخت محیط زیست
 • شیمی ۱
 • شیمی ۲
 • شیمی آلی
 • شیمی آلی ۱
 • شیمی عمومی ۱
 • شیمی عمومی ۲
 • شیمی محیط زیست
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • فیزیک
 • فیزیولوژی تنش
 • فیزیولوژی جانوری ۱
 • فیزیولوژی جانوری ۲
 • فیزیولوژی جانوری ۳
 • فیزیولوژی گیاهی ۱
 • فیزیولوژی گیاهی ۱(تغذیه و جذب)
 • فیزیولوژی گیاهی ۲
 • فیزیولوژی گیاهی ۲ (فتوسنتز و تنفس)
 • فیزیولوژی گیاهی ۳ (رشد،نمو و تنظیم کننده های رشد)
 • کارآفرینی
 • کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی
 • کلیات حقوق شهروندی
 • مبانی بوم شناسی
 • مبانی بیوشیمی
 • مبانی جانورشناسی
 • مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • متون تخصصی زیست شناسی گیاهی
 • متون زیست شناسی (علوم گیاهی)
 • میکرو بیولوژی عمومی
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه
 • ویروس شناسی