لیست دروس رشته آب و هوا شناسی

نمونه سوالات رشته آب و هوا شناسی
نام درسکد درس
ریاضیات مقدماتی۱۱۱۱۳۰۰
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
1216408
جغرافیای جمعیت
 
آمار و احتمالات۱۱۱۷۱۴۶
مبانی سنجش از دور
 
مبانی آب و هوا شناسی 2 
فلسفه و سیر تکوین جغرافیا 
کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی۱۲۱۶۴۰۰
مبانی آب و هواشناسی 1 
مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS۱۲۱۶۴۰۲
فناوری اطلاعات it 
مبانی هیدرولوژی
 
اصول و روش های آمایش سرزمین۱۲۱۶۴۰۳
روش تحقیق (نظری) 
ژئومورفولوژی ایران۱۲۱۶۴۲۶
زبان تخصصی (آب و هواشناسی)۱۲۱۶۴۸۹
مبانی جغرافیای اقتصادی 
جغرافیای خاکها۱۲۱۶۴۰۶
مبانی جغرافیای سیاسی 
اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای۱۲۱۶۴۰۸
مخاطرات طبیعی۱۲۱۶۴۰۹
جغرافیای شهری ایران۱۲۱۶۴۱۰
جغرافیای اقتصادی ایران۱۲۱۶۴۱۱
نقشه برداری۱۲۱۶۳۹۶
مخاطرات انسانی۱۲۱۶۴۱۲
مبانی جغرافیای روستایی
 
مبانی جغرافیای فرهنگی
 
مبانی جغرافیای شهری
 
مبانی جغرافیای گردشگری
 
جغرافیای جمعیت ایران۱۲۱۶۴۱۳
جغرافیای سیاسی ایران۱۲۱۶۴۲۰
ریاضیات پیشرفته۱۱۱۱۳۰۱
مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی۱۲۱۶۴۸۲
مبانی زمین شناسی
 
مطالعات منطقه ای (خلیج فارس)
 
نقشه ها و نمودارهای اقلیمی۱۲۱۶۴۸۳
مبانی جمعیت شناسی
 
نقشه خوانی 
زمین در فضا 
آب و های کره زمین۱۲۱۶۴۸۴
آب و هوای ایران۱۲۱۶۴۱۴
ژئومورفولوژی اقلیمی۱۲۱۶۴۸۵
اقلیم شناسی آماری۱۲۱۶۴۸۶
آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی۱۲۱۶۴۸۷
اقلیم شناسی دینامیکی۱۲۱۶۴۸۸
مطالعات منطقه ای (خلیج فارس)۱۲۱۶۴۱۵
ریاضیات مهندسی۱۱۱۱۳۰۲
مبانی ژئومورفولوژی
 
جغرافیای روستایی ایران۱۲۱۶۴۰۴
هیدروکلیماتولوژی۱۲۱۶۴۷۳
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی۱۲۱۶۴۷۴
پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا۱۲۱۶۴۷۵
سیاست و فضا۱۲۱۶۳۹۹
مبانی جغرافیای فرهنگی۱۲۱۶۳۸۸
مبانی محیط زیست
 
فیزیک عمومی۱۱۱۱۳۰۳
میکرو کلیماتولوژی۱۲۱۶۴۷۶
اقلیم شناسی کاربردی۱۲۱۶۴۷۷
تغییر اقلیم وپیامدهای آن۱۲۱۶۴۷۸
اقلیم شناسی فیزیکی۱۲۱۶۴۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا