نمونه سوالات رشته تربیت بدنی

برای دانلود نمونه سوالات رشته تربیت بدنی از لیست زیر گرایش و سپس درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • آسیب شناسی ورزشی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آشنایی با کامپیوتر
  • آمادگی جسمانی ۱
  • آمادگی جسمانی ۲- عملی خواهران
  • آمار و ریاضی در علوم ورزشی
  • آناتومی انسان
  • آناتومی انسانی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول و فلسفه آموزش و پرورش
  • اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
  • اصول و مبانی تربیت بدنی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • ايمنی وبھداشت فردی
  • بدمینتون ۱- عملی
  • بدمینتون ۲ - عملی خواهران
  • بسکتبال ۱- عملی
  • بسکتبال ۲- عملی
  • بهداشت و ورزش
  • تاريخ تربيت بدنی و ورزش
  • تاریخ تربیت بدنی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تربیت بدنی در مدارس
  • تربیت بدنی و ورزش معلولین
  • تغذیه و ورزش
  • تغذیه ورزشی و کنترل وزن
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تنیس روی میز ۱- عملی
  • تنیس روی میز ۲- عملی خواهران
  • تولید و کاربرد مواد آموزشی
  • حركات اصلاحی
  • حرکات اصلاحی
  • حرکت شناسی ورزشی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • دانش خانواده و جمعیت
  • دو میدانی ۲ - عملی
  • دو و میدانی ۱ ـ عملی
  • رشد و تکامل حرکتی
  • روانشناسی تربیتی
  • روانشناسی کودکی و نوجوانی
  • روش تحقیق در علوم ورزشی
  • روشها و فنون تدریس
  • ریاضیات پایه و مقدمات آمار
  • زبان خارجی
  • زیست شناسی
  • ژیمناستیک ۱- عملی
  • ژیمناستیک ۲ - عملی
  • سنجش و اندازه گیری
  • سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
  • سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی
  • شنا ۱ - عملی
  • شنا ۲- عملی
  • شیمی
  • علم تمرین
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فعالیت بدنی و تندرستی
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فوتبال ۱- عملی براداران
  • فوتبال ۲ - عملی براداران
  • فوتبال/فوتسال 1
  • فیزیک
  • فیزیولوژی انسانی
  • فیزیولوژی ورزشی ۱
  • فیزیولوژی ورزشی ۲
  • كارآفرينی
  • کشتی ۱- عملی برادان
  • کشتی ۲- عملی برادان
  • کمک های اولیه
  • مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش
  • مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه
  • مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی
  • مبانی مدیریت
  • متون خارجی تخصصی
  • مديريت اماكن و رويدادھای ورزشی
  • مدیریت آموزشی
  • مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
  • مدیریت سازمان های ورزشی
  • مدیریت و طرز اجرای مسابقات
  • مقدمات بیو مکانیک ورزشی
  • هندبال ۱- عملی
  • هندبال ۲- عملی خواهران
  • والیبال ۱- عملی
  • والیبال ۲- عملی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
  • ورزش ھا و بازی ھای بومي و سنتی
  • یادگیری حرکتی
 • تربیت بدنی خواهران
  • آسیب شناسی ورزشی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آشنایی با کامپیوتر
  • آمادگی جسمانی ۱
  • آمادگی جسمانی ۲- عملی خواهران
  • آناتومی انسانی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
  • اصول و مبانی تربیت بدنی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • بدمینتون ۱- عملی
  • بدمینتون ۲ - عملی خواهران
  • بسکتبال ۱- عملی
  • بسکتبال ۲- عملی
  • بهداشت ورزشی
  • تاریخ تربیت بدنی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تربیت بدنی در مدارس
  • تربیت بدنی و ورزش معلولین
  • تغذیه ورزشی
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تنیس روی میز ۱- عملی
  • تنیس روی میز ۲- عملی خواهران
  • حرکات اصلاحی
  • حرکت درمانی
  • حرکت شناسی ورزشی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق ورزشی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • دو میدانی ۲ - عملی
  • دو و میدانی ۱ ـ عملی
  • رشد و تکامل حرکتی
  • ریاضیات پایه و مقدمات آمار
  • زبان تخصصی ۱
  • زبان خارجی
  • زیست شناسی
  • ژیمناستیک ۱- عملی
  • ژیمناستیک ۲ - عملی
  • سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
  • سنجش و اندازه گیری کاربردی
  • شنا ۱ - عملی
  • شنا ۲- عملی
  • شیمی
  • علم تمرین ۱
  • علم تمرین ۲
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک
  • فیزیولوژی انسانی
  • فیزیولوژی ورزشی ۱
  • فیزیولوژی ورزشی ۲
  • فیزیولوژی ورزشی ۳
  • كارآفرينی
  • کمک های اولیه
  • مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی
  • متون خارجی تخصصی ۲
  • مدیریت تاسیسات ورزشی
  • مدیریت سازمان های ورزشی
  • مدیریت و طرز اجرای مسابقات
  • مقدمات بیو مکانیک ورزشی
  • مقدمات روش تحقیق
  • هندبال ۱- عملی
  • هندبال ۲- عملی خواهران
  • والیبال ۱- عملی
  • والیبال ۲- عملی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
  • یادگیری حرکتی
 • تربیت بدنی برادران
  • آسیب شناسی ورزشی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آشنایی با کامپیوتر
  • آمادگی جسمانی ۱
  • آناتومی انسانی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
  • اصول و مبانی تربیت بدنی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • بدمینتون ۱- عملی
  • بسکتبال ۱- عملی
  • بسکتبال ۲- عملی
  • بهداشت ورزشی
  • تاریخ تربیت بدنی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تربیت بدنی در مدارس
  • تربیت بدنی و ورزش معلولین
  • تغذیه ورزشی
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تنیس روی میز ۱- عملی
  • حرکات اصلاحی
  • حرکت درمانی
  • حرکت شناسی ورزشی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • حقوق ورزشی
  • دانش خانواده و جمعیت
  • دو میدانی ۲ - عملی
  • دو و میدانی ۱ ـ عملی
  • رشد و تکامل حرکتی
  • ریاضیات پایه و مقدمات آمار
  • زبان تخصصی ۱
  • زبان خارجی
  • زیست شناسی
  • ژیمناستیک ۱- عملی
  • ژیمناستیک ۲ - عملی
  • سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
  • سنجش و اندازه گیری کاربردی
  • شنا ۱ - عملی
  • شنا ۲- عملی
  • شیمی
  • علم تمرین ۱
  • علم تمرین ۲
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فوتبال ۱- عملی براداران
  • فوتبال ۲ - عملی براداران
  • فیزیک
  • فیزیولوژی انسانی
  • فیزیولوژی ورزشی ۱
  • فیزیولوژی ورزشی ۲
  • فیزیولوژی ورزشی ۳
  • كارآفرينی
  • کشتی ۱- عملی برادان
  • کشتی ۲- عملی برادان
  • کمک های اولیه
  • مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی
  • متون خارجی تخصصی ۲
  • مدیریت تاسیسات ورزشی
  • مدیریت سازمان های ورزشی
  • مدیریت و طرز اجرای مسابقات
  • مقدمات بیو مکانیک ورزشی
  • مقدمات روش تحقیق
  • هندبال ۱- عملی
  • والیبال ۱- عملی
  • والیبال ۲- عملی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
  • یادگیری حرکتی
دکمه بازگشت به بالا