لیست دروس رشته زیست شناسی

دروس مشترک
نام درسکد درس
ریاضی  ۱۱۱۱۱۱۱۳
ریاضی ۲۱۱۱۱۱۱۴
تشریح و مورفولوژی گیاهی۱۱۱۲۰۰۸
سیستماتیک گیاهی ۱۱۱۱۲۰۱۲
تالوفیتها۱۱۱۲۰۱۴
زیست شناسی سلولی و مولکولی۱۱۱۲۰۱۶
میکروبیولوژی عمومی۱۱۱۲۰۱۸
سیستماتیک گیاهی ۲۱۱۱۲۰۲۰
زیست شناسی پرتوی۱۱۱۲۰۲۲
فیزیولوژی جانوری ۱۱۱۱۲۰۲۳
بافت شناسی۱۱۱۲۰۲۷
جانورشناسی ۱۱۱۱۲۰۲۹
فیزیولوژی گیاهی۱۱۱۲۰۳۱
فیزیولوژی جانوری ۲۱۱۱۲۰۳۳
ریخت زایی واندام زایی در گیاهان۱۱۱۲۰۳۵
ژنتیک۱۱۱۲۰۳۶
فیزیولوژی گیاهی ۲۱۱۱۲۰۳۹
بیوفیزیک۱۱۱۲۰۴۱
جانورشناسی ۲۱۱۱۲۰۴۲
جنین شناسی۱۱۱۲۰۴۶
ویروس شناسی۱۱۱۲۰۵۲
فیزیک۱۱۱۳۱۰۹
شیمی ۱۱۱۱۴۰۸۲
شیمی ۲۱۱۱۴۰۸۴
شیمی آلی۱۱۱۴۰۸۶
آمار زیستی۱۱۱۷۰۸۳
دروس رشته زیست شناسی گیاهی
نام درسکد درس
فیزیولوژی جانوری ۳۱۱۱۲۰۳۸
تکامل۱۱۱۲۰۴۸
اکولوژی۱۱۱۲۰۴۹
رشد و نمو گیاهی۱۱۱۲۰۵۱
اصول وروش های رده بندی گیاهان۱۱۱۲۰۵۸
اکولوژی گیاهی۱۱۱۲۰۵۹
روش های تکثیر گیاهان۱۱۱۲۰۶۰
فیزیولوژی تنش۱۱۱۲۰۶۱
اکوفیزیولوژی۱۱۱۲۰۶۲
سیتوژنتیک گیاهی۱۱۱۲۰۶۳
متون زیست شناسی۱۱۱۲۱۲۰
مبانی بیوشیمی۱۱۱۲۱۶۲
شیمی محیط زیست۱۱۱۴۰۹۱
کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی۱۱۱۵۲۱۴
آیین نگارش متون علمی۱۲۱۳۱۱۷
دروس رشته زیست شناسی عمومی
نام درسکد درس
پروتوزئولوژی۱۱۱۲۰۰۶
مبانی بیوشیمی۱۱۱۲۰۱۰
زیست شناسی جانوری۱۱۱۲۰۱۵
متون زیست شناسی۱۱۱۲۰۲۵
میکروبیولوژِی محیطی۱۱۱۲۰۲۶
زیست شناسی انگل ها۱۱۱۲۰۴۴
زیست شناسی گیاهی۱۱۱۲۰۵۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا