لیست دروس رشته علوم سیاسی

دروس رشته علوم سیاسی

نام درسکد درس
متون سیاسی به زبان خارجی ۱۱۲۱۲۰۳۸
متون سیاسی به زبان خارجی ۲۱۲۱۲۰۳۹
روانشناسی اجتماعی۱۲۱۷۰۹۴
مبانی علم اقتصاد۱۲۲۱۰۱۳
مبانی علم حقوق۱۲۲۳۰۰۸
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۲۲۳۰۰۹
حقوق اساسی (کلیات)۱۲۲۳۰۱۰
حقوق بین الملل عمومی ۱۱۲۲۳۰۱۱
حقوق بین الملل عمومی ۲۱۲۲۳۰۱۲
حقوق اداری (کلیات و ایران)۱۲۲۳۰۱۳
حقوق بین الملل اسلامی۱۲۲۳۰۱۴
حقوق بین الملل خصوصی۱۲۲۳۰۱۵
مبانی جامعه شناسی عمومی۱۲۲۷۰۰۲
جامعه شناسی سیاسی۱۲۲۷۰۰۳
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سال ۱۲۲۸ تا ۱۳۲۰۱۲۲۹۰۰۴
تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰۱۲۲۹۰۰۵
تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷۱۲۲۹۰۰۶
تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵۱۲۲۹۰۰۷
تاریخ تحول دولت در اسلام۱۲۲۹۰۰۸
مبانی علم سیاست۱۲۳۱۰۰۱
نظام سیاسی و دولت در اسلام۱۲۳۱۰۰۲
جنبش های اسلامی معاصر۱۲۳۱۰۰۳
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷۱۲۳۱۰۰۴
روش تحقیق در علوم سیاسی (الف)۱۲۳۱۰۰۵
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم (۱) (از سقراط تا ماکیاول)۱۲۳۱۰۰۶
مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران۱۲۳۱۰۰۸
مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی)۱۲۳۱۰۰۹
اندیشه های سیاسی در قرن بیستم۱۲۳۱۰۱۰
سازمان های بین المللی۱۲۳۱۰۱۱
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران۱۲۳۱۰۱۲
تئوری های انقلاب۱۲۳۱۰۱۳
اصول روابط بین الملل ۱۱۲۳۱۰۱۴
اصول روابط بین الملل ۲۱۲۳۱۰۱۵
روش تحقیق در علوم سیاسی ( ب)۱۲۳۱۰۱۶
فن دیپلماسی و آداب کنسولی۱۲۳۱۰۱۷
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران۱۲۳۱۰۱۸
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم۱۲۳۱۰۱۹
شناخت ماهیت وعملکرد امپریالیسم۱۲۳۱۰۲۰
نوسازی و دگرگونی سیاسی۱۲۳۱۰۲۱
سیاست خارجی قدرت های بزرگ۱۲۳۱۰۲۲
انقلاب سیاسی ایران۱۲۳۱۰۲۳
سیاست و حکومت در خاورمیانه۱۲۳۱۰۲۴
مسائل نظامی و استراتژیک معاصر۱۲۳۱۰۲۵
دیپلماسی و رفتار سیاسی در ایران۱۲۳۱۰۲۶
ارتش و سیاست۱۲۳۱۰۲۷
خلیج فارس و مسائل آن۱۲۳۱۰۲۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا