لیست دروس رشته علوم سیاسی

دروس رشته علوم سیاسی

نام درس کد درس
متون سیاسی به زبان خارجی ۱ ۱۲۱۲۰۳۸
متون سیاسی به زبان خارجی ۲ ۱۲۱۲۰۳۹
روانشناسی اجتماعی ۱۲۱۷۰۹۴
مبانی علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۱۳
مبانی علم حقوق ۱۲۲۳۰۰۸
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۲۳۰۰۹
حقوق اساسی (کلیات) ۱۲۲۳۰۱۰
حقوق بین الملل عمومی ۱ ۱۲۲۳۰۱۱
حقوق بین الملل عمومی ۲ ۱۲۲۳۰۱۲
حقوق اداری (کلیات و ایران) ۱۲۲۳۰۱۳
حقوق بین الملل اسلامی ۱۲۲۳۰۱۴
حقوق بین الملل خصوصی ۱۲۲۳۰۱۵
مبانی جامعه شناسی عمومی ۱۲۲۷۰۰۲
جامعه شناسی سیاسی ۱۲۲۷۰۰۳
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سال ۱۲۲۸ تا ۱۳۲۰ ۱۲۲۹۰۰۴
تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰ ۱۲۲۹۰۰۵
تاریخ روابط خارجی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ ۱۲۲۹۰۰۶
تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ ۱۲۲۹۰۰۷
تاریخ تحول دولت در اسلام ۱۲۲۹۰۰۸
مبانی علم سیاست ۱۲۳۱۰۰۱
نظام سیاسی و دولت در اسلام ۱۲۳۱۰۰۲
جنبش های اسلامی معاصر ۱۲۳۱۰۰۳
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ ۱۲۳۱۰۰۴
روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) ۱۲۳۱۰۰۵
تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم (۱) (از سقراط تا ماکیاول) ۱۲۳۱۰۰۶
مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران ۱۲۳۱۰۰۸
مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام (مستند به متون اسلامی) ۱۲۳۱۰۰۹
اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ۱۲۳۱۰۱۰
سازمان های بین المللی ۱۲۳۱۰۱۱
اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران ۱۲۳۱۰۱۲
تئوری های انقلاب ۱۲۳۱۰۱۳
اصول روابط بین الملل ۱ ۱۲۳۱۰۱۴
اصول روابط بین الملل ۲ ۱۲۳۱۰۱۵
روش تحقیق در علوم سیاسی ( ب) ۱۲۳۱۰۱۶
فن دیپلماسی و آداب کنسولی ۱۲۳۱۰۱۷
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۳۱۰۱۸
مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم ۱۲۳۱۰۱۹
شناخت ماهیت وعملکرد امپریالیسم ۱۲۳۱۰۲۰
نوسازی و دگرگونی سیاسی ۱۲۳۱۰۲۱
سیاست خارجی قدرت های بزرگ ۱۲۳۱۰۲۲
انقلاب سیاسی ایران ۱۲۳۱۰۲۳
سیاست و حکومت در خاورمیانه ۱۲۳۱۰۲۴
مسائل نظامی و استراتژیک معاصر ۱۲۳۱۰۲۵
دیپلماسی و رفتار سیاسی در ایران ۱۲۳۱۰۲۶
ارتش و سیاست ۱۲۳۱۰۲۷
خلیج فارس و مسائل آن ۱۲۳۱۰۲۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *