لیست دروس رشته فیزیک تمامی گرایش ها

نمونه سوالات رشته فیزیک تمامی گرایش ها
نام درس کد درس
ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۰۱۸
ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۰۱۹
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۰۲۰
فیزیک پایه ۱ ۱۱۱۳۰۰۲
فیزیک پایه ۲ ۱۱۱۳۰۰۴
فیزیک پایه ۳ ۱۱۱۳۰۰۶
فیزیک جدید ۱ ۱۱۱۳۰۰۸
ریاضی فیزیک ۱ ۱۱۱۳۰۱۱
ریاضی فیزیک ۲ ۱۱۱۳۰۱۲
مکانیک تحلیلی ۲ ۱۱۱۳۰۱۳
الکترونیک ۱ ۱۱۱۳۰۱۴
ترمودینامیک و مکانیک آماری ۱۱۱۳۰۱۹
اپتیک ۱۱۱۳۰۲۲
فیزیک حالت جامد ۱ ۱۱۱۳۰۲۵
فیزیک هسته ای ۱ ۱۱۱۳۰۲۸
نسبیت ۱۱۱۳۰۲۹
امواج ۱۱۱۳۰۳۳
فیزیک نجومی مقدماتی ۱۱۱۳۰۳۴
فیزیک جدید ۲ ۱۱۱۳۰۳۵
ریاضی فیزیک ۳ ۱۱۱۳۰۳۶
مکانیک سیالات ۱۱۱۳۰۳۷
لیزر ۱۱۱۳۰۳۹
الکترومغناطیس ۱ ۱۱۱۳۰۴۰
مکانیک کوانتومی ۱ ۱۱۱۳۰۴۱
مکانیک کوانتومی ۲ ۱۱۱۳۰۴۳
مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی ۱۱۱۳۰۴۵
حفاظت در برابر پرتوها ۱۱۱۳۰۴۷
نظریه گروه ها ۱۱۱۳۰۵۸
شیمی عمومی ۱ ۱۱۱۴۰۰۲
کاربرد کامپیوتر در فیزیک ۱۱۱۵۰۱۷
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱۱۱۵۰۱۵
مکانیک تحلیلی ۱ ۱۱۱۳۰۱۰
الکترومغناطیس ۲ ۱۱۱۳۰۴۲
زبان تخصصی ۱۲۱۲۱۶۰
تاریخ علم ۱۱۱۳۰۲۷
مکانیک آماری
۱۱۱۳۰۳۰
کاربرد های لیزر
۱۱۱۳۰۶۴
نقد و بررسی کتب دبیرستانی ۱۱۱۳۰۴۶
اسپکتروسکوپی ۱۱۱۳۰۶۳
فیزیک محیط زیست ۱۱۱۳۰۶۷
فیزیک هسته ای ۲ ۱۱۱۳۰۵۵
فیزیک راکتور ۱۱۱۳۰۴۸
فیزیک حالت جامد ۲ ۱۱۱۳۰۲۶
ابررسانایی و کاربرد آن ۱۱۱۳۰۶۶
فیزیک لایه های نازک ۱۱۱۳۰۶۵
بلورشناسی ۱۱۱۳۰۵۷
فیزیک قطعات نیمه رسانا ۱ ۱۱۱۳۰۳۸
الکترونیک ۲ ۱۱۱۳۰۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.