لیست دروس رشته مدیریت پروژه و اجرایی

دروس مشترک
نام درسکد درس
برنامه سازی رایانه۱۱۱۵۱۷۸
روش های محاسبات عددی۱۱۱۵۱۷۹
آمار و احتمالات مهندسی۱۱۲۲۰۰۲
استاتیک۱۱۲۲۰۰۵
فرآیند های تولید۱۱۲۲۰۰۸
مقاومت مصالح ۱۱۱۲۲۰۰۹
مبانی مهندسی برق۱۱۲۲۰۱۰
نقشه کشی عمومی۱۱۲۲۰۱۲
مدیریت مهندسی۱۱۲۲۰۸۰
مکانیک سیالات۱۳۱۱۰۳۳
تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی۱۳۱۲۰۱۴
فیزیک پایه ۱۱۱۱۳۱۰۱
سیستم های اطلاعات مدیریت۱۲۱۸۱۱۲
اقتصاد مهندسی۱۱۲۲۰۷۹
ریاضی عمومی ۱۱۱۱۱۱۰۸
فیزیک پایه ۲۱۱۱۳۱۰۳
ریاضی عمومی ۲۱۱۱۱۱۰۹
معادلات دیفرانسیل۱۱۱۱۱۱۰
بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان۱۳۱۲۰۲۹
اجرای متره و برآورد۱۳۱۲۰۱۰
طراحی معماری و شهرسازی۱۱۲۰۰۰۲

 

دروس رشته مدیریت اجرایی
نام درس
کد درس
طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر۱۱۱۵۱۸۳
مدارهای الکتریکی۱۱۱۵۱۸۴
مهندسی اینترنت و شبکه۱۱۱۵۱۸۵
ماشین های الکتریکی۱۱۱۵۱۸۶
زبان تخصصی۱۲۱۲۱۶۳
مدیریت کیفیت و بهره وری۱۲۱۸۱۱۳
مدیریت و کنترل پروژه۱۲۱۸۱۱۴
ماشین های ابزار۱۳۱۱۰۰۱
محیط های چند رسانه ای۱۳۱۱۰۰۳
ترمودینامیک و انتقال حرارت۱۳۱۱۰۰۴
سیستم های تهویه و تبرید۱۳۱۱۰۰۷
نقشه کشی تخصصی۱۳۱۱۰۳۴
معماری کامپیوتر۱۱۱۵۱۹۱
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۱۱۱۵۱۹۲
سیستم عامل۱۱۱۵۱۹۵
ساختمان گسسته۱۱۱۵۱۹۶
مدار منطقی۱۱۱۵۱۹۷
تحقیق در عملیات۱۲۱۸۱۱۵
ارزیابی کار و زمان۱۱۲۲۰۱۳
طرح ریزی واحد های صنعتی۱۱۲۲۰۱۵
اصول حسابداری۱۲۱۴۰۶۳
برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری۱۱۲۲۰۲۰
کنترل کیفیت آماری۱۱۱۷۰۸۰
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی۱۱۱۵۲۰۱
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های ۱۱۱۲۲۰۱۴
کاربرد نانو در مهندسی اجرایی۱۳۱۱۰۳۲
آشنایی با مقرارت کارآفرینی۱۳۱۱۰۳۶
مهندسی رایانه های کوچک۱۳۱۱۰۰۲
مهندسی اطلاعات۱۳۱۱۰۰۸
طراحی فرآیند۱۳۱۱۰۳۱

 

دروس رشته مدیریت پروژه
نام درسکد درس
کاربرد کامپیوتر در مهندسی پروژه۱۱۱۵۱۸۲
کنترل کیفیت آماری۱۱۱۷۰۸۲
مهندسی ارزش۱۱۲۲۰۴۵
زبان تخصصی۱۲۱۲۱۶۳
مدیریت مالی و حسابداری پروژه۱۲۱۴۰۶۴
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه۱۲۱۴۰۶۵
سیستم های خرید انبارداری و توزیع۱۲۱۸۱۱۰
مدیریت کیفیت و بهره وری۱۲۱۸۱۱۱
مهندسی عوامل انسانی۱۱۲۲۰۴۶
استاندارد های مدیریت پروژه۱۳۱۲۰۰۱
مدیریت کارگاه و منابع انسانی۱۳۱۲۰۰۲
اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه۱۳۱۲۰۰۳
تحلیل سازه ۱۱۳۱۲۰۰۴
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه۱۳۱۲۰۰۵
قوانین حاکم بر پروژه۱۳۱۲۰۰۶
مدیریت ایمنی کارگاه۱۳۱۲۰۰۷
تکنولوژی بتن و آزمایشگاه۱۳۱۲۰۰۸
ماشین آلات ساخت۱۳۱۲۰۰۹
برنامه ریزی و کنترل پروژه۱۳۱۲۰۱۱
تاسیسات زیربنایی و ساختمانی۱۳۱۲۰۱۴
اصول و مقرارت پیمان۱۳۱۲۰۱۶
ترمیم و تقویت سازه ها۱۳۱۲۰۱۷
روش های ساخت ۱۱۳۱۲۰۱۸
روش های ساخت ۲۱۳۱۲۰۱۹
اصول و فنون نظارت بر اجرا۱۳۱۲۰۲۰
مدیریت بحران و ریسک۱۳۱۲۰۲۲
نرم افزارهای کنترل پروژه۱۳۱۲۰۲۳
تحقیق در عملیات ۱۱۳۱۲۰۲۴
اجرای راه سازی و روسازی۱۳۱۲۰۲۵
نقشه برداری و عملیات۱۳۱۲۰۲۶
اجرای سازه های آبی و تونل ها۱۳۱۲۰۲۷
اصول رسیدگی و پیمان و حل اختلافات۱۳۱۲۰۲۸
نرم افزارهای متره و برآورد۱۳۱۲۰۳۰
اصول زیست محیطی و ساخت و ساز۱۳۱۲۰۳۱
اجرای سالن های صنعتی۱۳۱۲۰۳۲
اجرای پل۱۳۱۲۰۳۳
نقشه خوانی مهندسی۱۳۱۲۰۳۴
هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب۱۳۱۲۰۳۵
تحلیل سازه ۲۱۳۱۲۰۳۶
اصول مهندسی زلزله۱۳۱۲۰۳۷
طراحی سازه های بنایی۱۳۱۲۰۳۸
طراحی اجرایی ۱۱۳۱۲۰۴۱
طراحی اجرایی ۲۱۳۱۲۰۴۲
هیدرولیک۱۳۱۲۰۴۳
مدیریت بحران و ریسک۱۳۱۲۰۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *