لیست دروس رشته کشاورزی

دروس مشترک
نام درس کد درس
ریاضیات عمومی (۱) ۱۱۱۱۱۱۵
شیمی عمومی ۱۱۱۴۰۹۳
گیاه شناسی عمومی ۱۱۲۱۰۴۳
فیزیک عمومی ۱۱۱۳۱۱۲
زراعت عمومی ۱۱۲۱۰۰۵
هوا و اقلیم شناسی کشاورزی ۱۱۲۱۰۴۵
خاکشناسی عمومی ۱۱۲۱۰۴۷
دامپروری عمومی ۱۱۲۱۰۵۳
باغبانی عمومی ۱۱۲۱۰۶۱
آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی ۱۱۲۱۰۴۹
جنگلداری ۱۱۲۱۰۵۵
اصول اقتصاد کشاورزی ۱۱۲۱۰۵۱
آفات و بیماری های گیاهی ۱۱۲۱۰۶۴
ماشین های کشاورزی ۱۱۲۱۰۵۶
آبیاری عمومی ۱۱۲۱۰۵۸
اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی ۱۱۲۱۰۶۰
آبخیزداری و حفاظت آب و خاک ۱۱۲۱۰۶۶
ریاضی ۲ ۱۱۱۱۱۱۶
زبان تخصصی ۱۲۲۵۰۰۹
دانلود نمونه سوالات دروس رشته اقتصاد کشاورزی با پاسخنامه
دانلود نمونه سوالات دروس رشته آب و خاک کشاورزی با پاسخنامه
دانلود نمونه سوالات دروس رشته مدیریت و آبادانی با پاسخنامه 
دانلود نمونه سوالات دروس رشته محیط زیست با پاسخنامه
دانلود نمونه سوالات دروس رشته علوم دامی با پاسخنامه
دانلود نمونه سوالات دروس رشته علوم کشاورزی با پاسخنامه
دانلود نمونه سوالات دروس رشته ترویج و آموزش کشاورزی با پاسخنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *