لیست دروس مشاوره و راهنمایی

برای دانلود نمونه سوالات امتحانی رشته مشاوره و راهنمایی با پاسخنامه از لیست دروس این رشته، درس مورد نظر را انتخاب نمایید تا وارد بخش نمونه سوالات و دانلود آن شوید:

 • آسیب شناسی اجتماعی
 • آسیب شناسی روانی ۱
 • آسیب شناسی روانی ۲
 • آشنایی با دفاع مقدس
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار استنباطی
 • آمار استنباطی و کاربرد spss
 • آمار توصیفی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اختلالات یادگیری
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان
 • اصول و فنون راهنمایی ومشاوره خانواده
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انسان شناسی در اسلام
 • انقلاب اسلامی ایران
 • بازی درمانی
 • بهداشت روانی
 • تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاوره
 • خانواده نابسامان
 • دانش خانواده و جمعیت
 • راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
 • راهنمایی و مشاوره گروهی
 • روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها
 • روان سنجی
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی
 • روانشناسی پویایی گروه
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی رشد ۱
 • روانشناسی رشد ۲
 • روانشناسی شخصیت ( نظریه ها مفاهیم )
 • روانشناسی عمومی ۱
 • روانشناسی عمومی ۲
 • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 • روانشناسی یادگیری
 • روش های تغییر اصلاح رفتار
 • روشها و فنون تدریس
 • روشها و فنون راهنمایی و مشاوره
 • زبان تخصصی مشاوره
 • زبان خارجی
 • سازماندھی و اداره خدمات راھنمايی و مشاوره
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه آموزش و پرورش
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • فناوری آموزشی
 • فيزيولوژی انسان(اعصاب و غدد)
 • فیزیولوژی اعصاب و غدد
 • كارآفرينی
 • کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
 • کاربردآزمونهای روانی
 • کلیات فلسفه
 • مبانی جامعه شناسی
 • مبانی راھنمايی و مشاوره
 • مبانی نظری راھنمايی و مشاوره گروھی
 • مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
 • متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
 • متون مشاوره انگليسی 1
 • مددکاری اجتماعی
 • مددکاری اجتماعی
 • مدیریت مرکز راهنمایی و مشاوره
 • مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر
 • مشاوره با سالمندان
 • مشاوره بھداشت روانی
 • مشاوره در سازمانها
 • مشاوره ی توان بخشی افراد با نيازھای خاص
 • مقدمات روانپزشکی
 • مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
 • مهارتهای ارتباطی کلاس
 • نظریه های مشاوره و روان درمانی ۱
 • نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲
 • نهاد خانواده در اسلام و ایران
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه