دانلود نمونه سوالات رشته مدیریت صنعتی با پاسخنامه

آشنایی با دفاع مقدس ۱۲۱۲۳۰۰-۱۲۱۲۴۰۰
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۲۳۱۷۴-۱۲۲۳۱۷۵
آمار و احتمالات ۱۱۱۷۰۸۹
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱ ۱۱۱۷۲۱۴
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲ ۱۱۱۷۲۱۵
آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ ۱۱۱۱۰۱۱
آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ ۱۱۱۷۰۱۳
آموزش مهارتهای حرفه ای ۱۲۱۸۴۴۹
آیین زندگی(اخلاق کاربردی) ۱۲۳۳۰۲۷-۱۲۲۰۴۳۳
احکام کسب و کار ۱۲۱۸۴۴۲
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) ۱۲۳۳۰۳۳-۱۲۳۳۰۲۹
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی ۱۲۱۸۴۴۴
ارزش های دفاع مقدس ۱۲۲۰۸۸۹
اصول حسابداری ۱ ۱۲۱۴۰۱۷
اصول حسابداری ۲ ۱۲۱۴۰۱۱- ۱۲۱۴۰۴۵
اصول حسابداری ۳ ۱۲۱۴۰۷۶
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ۱۲۱۸۴۴۵
اقتصاد خرد ۱۲۲۱۰۳۶-۱۲۲۱۰۱۱
اقتصاد کلان ۱۲۲۱۰۳۲-۱۲۲۱۰۱۲
اندیشه اسلامی ۱ ۱۲۳۳۰۲۵-۱۲۳۳۰۳۰
اندیشه اسلامی ۲ ۱۲۳۳۰۲۶-۱۲۳۳۰۳۱
اندیشه سیاسی امام خمینی ۱۲۲۰۴۷۹-۱۲۲۰۴۷۸
انقلاب اسلامی ایران ۱۲۲۰۴۲۴-۱۲۲۰۴۳۴
بازاریابی بین الملل ۱۲۱۸۰۷۹
بازاریابی و مدیریت بازار ۱۲۱۸۲۶۹-۱۲۱۸۰۷۰
بازاریابی و مدیریت بازار (بارویکرد اسلامی) ۱۲۱۸۴۴۸
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی ۱۲۱۸۰۷۶
بررسی اقتصادی طرحی صنعتی ۱۲۱۸۲۷۱
بررسی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی ۱۲۱۸۴۹۳
بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت ۱۲۳۸۰۱۴
بهره وری و تجزیه و تحلیلل آن در سازمانها ۱۲۱۸۰۸۰
پول و ارز و بانکداری ۱۲۱۴۰۷۱
تحقیق در عملیات ۱۲۱۸۲۶۸
تحقیق در عملیات ۱ ۱۲۱۸۰۶۵
تحقیق در عملیات ۲ ۱۲۱۸۰۶۶
تحقیق در عملیات ۳ ۱۲۱۸۰۸۱
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه ۱۲۱۵۴۳۱-۱۲۱۵۴۲۷-۱۲۱۵۴۲۹
تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی ۱۲۳۸۰۱۱
تفسیرموضوعی قرآن ۱۲۳۳۰۲۸-۱۲۳۳۰۳۲
تفسیرموضوعی نهج البلاغه ۱۲۳۳۰۳۸-۱۲۳۳۰۳۹
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ۱۲۲۱۰۲۸
حسابداری صنعتی ۱۲۱۴۰۳۸
حسابداری صنعتی ۱ ۱۲۱۴۰۱۲
حسابداری صنعتی ۲ ۱۲۱۴۰۱۳
حسابداری صنعتی ۳ ۱۲۱۴۰۱۴
حسابرسی ۱۲۱۴۰۷۷
حفاظت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۴
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ۱۲۲۰۶۵۷-۱۲۲۰۶۵۸
حقوق اساسی ۱۲۱۸۰۶۲-۱۲۱۸۲۷۳
دانش خانواده و جمعیت ۱۲۳۳۰۴۳-۱۲۳۳۰۴۴
روابط صنعتی ۱۲۳۸۰۰۱
روانشناسی صنعتی ۱۲۱۸۵۰۹-۱۲۱۷۰۹۳
روش تحقیق ۱۲۱۸۰۶۸
روش تحقیق در مدیریت ۱۲۱۸۱۲۱
ریاضیات پایه ۱۱۱۱۴۹۷-۱۱۱۱۰۰۹
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ ۱۱۱۱۰۱۴
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ ۱۱۱۱۰۱۵
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ورودی های ۹۴ وبعد) ۱۱۱۱۴۹۶
زبان تخصصی ۱ ۱۲۱۲۰۳۳
زبان تخصصی ۱(مخصوص ورودی های ۹۴به بعد) ۱۲۱۲۳۴۳
زبان تخصصی ۲ ۱۲۱۲۰۳۴
زبان تخصصی ۲(مخصوص ورودی های ۹۴ به بعد) ۱۲۱۲۳۴۴
زبان تخصصی ۳ ۱۲۱۲۰۳۵
زبان تخصصی ۴ ۱۲۱۲۰۳۶
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت ۱۲۱۲۱۷۴
زبان تخصصی مدیریت صنعتی ۱۲۱۲۰۳۷
زبان خارجی ۱۲۱۲۲۵۵-۱۲۱۲۲۵۶
سیستم های اطلاعات مدیریت ۱۲۱۸۰۸۵
سیستم های خرید انبار داری و توزیع ۱۲۱۸۲۶۶
سیستم های خرید- توزیع و انبار داری ۱۲۱۸۰۷۳
سیستم های خرید،انبارداری و توزیع ۱۲۱۸۵۱۰
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری ۱۲۱۸۲۷۲-۱۲۱۸۰۷۷
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)  ۱۲۱۳۲۰۹-۱۲۱۳۲۱۰-۱۲۱۳۲۱۶
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۱۲۲۹۱۲۷-۱۲۲۹۱۲۸
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) ۱۲۱۱۴۱۰-۱۲۱۱۴۱۱
فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها ۱۲۱۸۰۷۱
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها ۱۲۱۸۵۴۵
فنون تجزیه و تحلیل و طرحی سیستمها ۱۲۱۸۲۶۷
کارآفرینی ۱۲۱۸۸۰۸
کار سنجی ۱۲۱۸۲۷۰
کار سنجی و روش سنجی ۱۲۱۸۰۸۴
کاربرد آمار در مدیریت صنعتی ۱۱۱۷۰۱۵
کاربرد کامپیوتر در مدیریت ۱۱۱۵۲۷۰
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت ۱۱۱۵۰۰۹
کنترل پروژه ۱۲۱۸۰۷۸-۱۲۳۸۰۱۵
کنترل کیفیت آماری ۱۱۱۷۰۱۶-۱۱۱۷۰۱۴
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) ۱۲۲۱۰۳۴
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت ۱۲۱۸۴۴۷
مبانی روش تحقیق ۱۲۲۱۰۳۵
مبانی سازمان و مدیریت ۱۲۱۸۰۶۴
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ۱۲۱۸۳۷۸-۱۲۱۸۰۶۳
مبانی مدیریت صنعتی ۱۲۳۸۰۰۲
مبانی و اصول سازمان و مدیریت ۱۲۲۱۰۳۳
مدیریت پروژه ۱۲۱۸۵۰۲
مدیریت تولید ۱۲۱۸۰۷۲-۱۲۳۸۰۰۸
مدیریت تولید و عملیات ۱۲۱۸۴۸۲
مدیریت رفتار سازمانی ۱۲۱۸۰۶۷-۱۲۱۸۱۲۳
مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی ۱۲۱۸۴۸۳
مدیریت کارخانه ۱۲۱۸۰۸۳
مدیریت کیفیت و بهره وری ۱۲۱۸۴۹۰
مدیریت مالی ۱۲۱۸۰۶۹-۱۲۳۸۰۰۹
مدیریت مالی ۱ از منظر اسلام ۱۲۱۸۴۴۳
مدیریت منابع انسانی ۱۲۱۸۰۷۵-۱۲۱۸۲۶۵
ورزش ۱ – ورزش ویژه ۱۲۱۵۴۳۲-۱۲۱۵۴۲۸-۱۲۱۵۴۳۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *