دانلود نمونه سوالات رشته مدیریت صنعتی با پاسخنامه

آشنایی با دفاع مقدس 1212300-1212400
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223174-1223175
آمار و احتمالات 1117089
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 1117214
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 1117215
آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ 1111011
آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ 1117013
آموزش مهارتهای حرفه ای 1218449
آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 1233027-1220433
احکام کسب و کار 1218442
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 1233033-1233029
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 1218444
ارزش های دفاع مقدس 1220889
اصول حسابداری ۱ 1214017
اصول حسابداری ۲ 1214011- 1214045
اصول حسابداری ۳ 1214076
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 1218445
اقتصاد خرد 1221036-1221011
اقتصاد کلان 1221032-1221012
اندیشه اسلامی ۱ 1233025-1233030
اندیشه اسلامی ۲ 1233026-1233031
اندیشه سیاسی امام خمینی 1220479-1220478
انقلاب اسلامی ایران 1220424-1220434
بازاریابی بین الملل 1218079
بازاریابی و مدیریت بازار 1218269-1218070
بازاریابی و مدیریت بازار (بارویکرد اسلامی) 1218448
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی 1218076
بررسی اقتصادی طرحی صنعتی 1218271
بررسی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی 1218493
بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت 1238014
بهره وری و تجزیه و تحلیلل آن در سازمانها 1218080
پول و ارز و بانکداری 1214071
تحقیق در عملیات 1218268
تحقیق در عملیات ۱ 1218065
تحقیق در عملیات ۲ 1218066
تحقیق در عملیات ۳ 1218081
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه 1215431-1215427-1215429
تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی 1238011
تفسیرموضوعی قرآن 1233028-1233032
تفسیرموضوعی نهج البلاغه 1233038-1233039
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1221028
حسابداری صنعتی 1214038
حسابداری صنعتی ۱ 1214012
حسابداری صنعتی ۲ 1214013
حسابداری صنعتی ۳ 1214014
حسابرسی 1214077
حفاظت صنعتی 1218074
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 1220657-1220658
حقوق اساسی 1218062-1218273
دانش خانواده و جمعیت 1233043-1233044
روابط صنعتی 1238001
روانشناسی صنعتی 1218509-1217093
روش تحقیق 1218068
روش تحقیق در مدیریت 1218121
ریاضیات پایه 1111497-1111009
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱ 1111014
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲ 1111015
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ورودی های 94 وبعد) 1111496
زبان تخصصی ۱ 1212033
زبان تخصصی 1(مخصوص ورودی های 94به بعد) 1212343
زبان تخصصی ۲ 1212034
زبان تخصصی 2(مخصوص ورودی های 94 به بعد) 1212344
زبان تخصصی ۳ 1212035
زبان تخصصی ۴ 1212036
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 1212174
زبان تخصصی مدیریت صنعتی 1212037
زبان خارجی 1212255-1212256
سیستم های اطلاعات مدیریت 1218085
سیستم های خرید انبار داری و توزیع 1218266
سیستم های خرید- توزیع و انبار داری 1218073
سیستم های خرید،انبارداری و توزیع 1218510
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 1218272-1218077
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)  1213209-1213210-1213216
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1229127-1229128
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 1211410-1211411
فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها 1218071
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 1218545
فنون تجزیه و تحلیل و طرحی سیستمها 1218267
كارآفرينی 1218808
کار سنجی 1218270
کار سنجی و روش سنجی 1218084
کاربرد آمار در مدیریت صنعتی 1117015
کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1115270
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 1115009
کنترل پروژه 1218078-1238015
کنترل کیفیت آماری 1117016-1117014
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) 1221034
مبانی برنامه ريزی پيشرفت و عدالت 1218447
مبانی روش تحقیق 1221035
مبانی سازمان و مدیریت 1218064
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن 1218378-1218063
مبانی مدیریت صنعتی 1238002
مبانی و اصول سازمان و مدیریت 1221033
مدیریت پروژه 1218502
مدیریت تولید 1218072-1238008
مدیریت تولید و عملیات 1218482
مدیریت رفتار سازمانی 1218067-1218123
مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی 1218483
مدیریت کارخانه 1218083
مدیریت کیفیت و بهره وری 1218490
مدیریت مالی 1218069-1238009
مدیریت مالی ۱ از منظر اسلام 1218443
مدیریت منابع انسانی 1218075-1218265
ورزش ۱ – ورزش ویژه 1215432-1215428-1215430

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.