دانلود نمونه سوالات رشته مدیریت صنعتی با پاسخنامه

آشنایی با دفاع مقدس1212300-1212400
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1223174-1223175
آمار و احتمالات1117089
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 11117214
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 21117215
آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱1111011
آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲1117013
آموزش مهارتهای حرفه ای1218449
آیین زندگی(اخلاق کاربردی)1233027-1220433
احکام کسب و کار1218442
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)1233033-1233029
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی1218444
ارزش های دفاع مقدس1220889
اصول حسابداری ۱1214017
اصول حسابداری ۲1214011- 1214045
اصول حسابداری ۳1214076
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام1218445
اقتصاد خرد1221036-1221011
اقتصاد کلان1221032-1221012
اندیشه اسلامی ۱1233025-1233030
اندیشه اسلامی ۲1233026-1233031
اندیشه سیاسی امام خمینی1220479-1220478
انقلاب اسلامی ایران1220424-1220434
بازاریابی بین الملل1218079
بازاریابی و مدیریت بازار1218269-1218070
بازاریابی و مدیریت بازار (بارویکرد اسلامی)1218448
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی1218076
بررسی اقتصادی طرحی صنعتی1218271
بررسی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی1218493
بهره وری و تجزیه و تحلیل در بخش صنعت1238014
بهره وری و تجزیه و تحلیلل آن در سازمانها1218080
پول و ارز و بانکداری1214071
تحقیق در عملیات1218268
تحقیق در عملیات ۱1218065
تحقیق در عملیات ۲1218066
تحقیق در عملیات ۳1218081
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه1215431-1215427-1215429
تصمیم گیری و تعیین خط مشی صنعتی1238011
تفسیرموضوعی قرآن1233028-1233032
تفسیرموضوعی نهج البلاغه1233038-1233039
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی1221028
حسابداری صنعتی1214038
حسابداری صنعتی ۱1214012
حسابداری صنعتی ۲1214013
حسابداری صنعتی ۳1214014
حسابرسی1214077
حفاظت صنعتی1218074
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم1220657-1220658
حقوق اساسی1218062-1218273
دانش خانواده و جمعیت1233043-1233044
روابط صنعتی1238001
روانشناسی صنعتی1218509-1217093
روش تحقیق1218068
روش تحقیق در مدیریت1218121
ریاضیات پایه1111497-1111009
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۱1111014
ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۲1111015
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ورودی های 94 وبعد)1111496
زبان تخصصی ۱1212033
زبان تخصصی 1(مخصوص ورودی های 94به بعد)1212343
زبان تخصصی ۲1212034
زبان تخصصی 2(مخصوص ورودی های 94 به بعد)1212344
زبان تخصصی ۳1212035
زبان تخصصی ۴1212036
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت1212174
زبان تخصصی مدیریت صنعتی1212037
زبان خارجی1212255-1212256
سیستم های اطلاعات مدیریت1218085
سیستم های خرید انبار داری و توزیع1218266
سیستم های خرید- توزیع و انبار داری1218073
سیستم های خرید،انبارداری و توزیع1218510
طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری1218272-1218077
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری) 1213209-1213210-1213216
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران1229127-1229128
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)1211410-1211411
فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها1218071
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها1218545
فنون تجزیه و تحلیل و طرحی سیستمها1218267
كارآفرينی1218808
کار سنجی1218270
کار سنجی و روش سنجی1218084
کاربرد آمار در مدیریت صنعتی1117015
کاربرد کامپیوتر در مدیریت1115270
کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت1115009
کنترل پروژه1218078-1238015
کنترل کیفیت آماری1117016-1117014
مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)1221034
مبانی برنامه ريزی پيشرفت و عدالت1218447
مبانی روش تحقیق1221035
مبانی سازمان و مدیریت1218064
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن1218378-1218063
مبانی مدیریت صنعتی1238002
مبانی و اصول سازمان و مدیریت1221033
مدیریت پروژه1218502
مدیریت تولید1218072-1238008
مدیریت تولید و عملیات1218482
مدیریت رفتار سازمانی1218067-1218123
مدیریت عملکرد در سازمان صنعتی1218483
مدیریت کارخانه1218083
مدیریت کیفیت و بهره وری1218490
مدیریت مالی1218069-1238009
مدیریت مالی ۱ از منظر اسلام1218443
مدیریت منابع انسانی1218075-1218265
ورزش ۱ – ورزش ویژه1215432-1215428-1215430

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *