دانلود نمونه سوالات جدید رشته آمار و کاربردها با پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات رشته آمار و کاربردها از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

نام درس: کد درس:
آشنایی با دفاع مقدس ۱۲۱۲۳۰۰-۱۲۱۲۴۰۰
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۲۲۳۱۷۴-۱۲۲۳۱۷۵
آشنایی با نظریه تصمیم ۱۱۱۷۱۷۶
آشنایی با نظریه صف ۱۱۱۷۱۷۵
آمار ریاضی (آزمون فرض ها) ۱۱۱۷۱۶۵
آمار ریاضی (برآورد یابی) ۱۱۱۷۱۵۷
آنالیز عددی ۱۱۱۱۴۱۴
آیین زندگی(اخلاق کاربردی) ۱۲۳۳۰۲۷-۱۲۲۰۴۳۳
احتمال ۱ ۱۱۱۷۱۵۳
احتمال ۲ ۱۱۱۷۱۵۴
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) ۱۲۳۳۰۳۳-۱۲۳۳۰۲۹
ارزش های دفاع مقدس ۱۲۲۰۸۸۹
اندیشه اسلامی ۱ ۱۲۳۳۰۲۵-۱۲۳۳۰۳۰
اندیشه اسلامی ۲ ۱۲۳۳۰۲۶-۱۲۳۳۰۳۱
اندیشه سیاسی امام خمینی ۱۲۲۰۴۷۹-۱۲۲۰۴۷۸
انقلاب اسلامی ایران ۱۲۲۰۴۲۴-۱۲۲۰۴۳۴
بهینه سازی خطی ۱۱۱۱۳۲۶
بهینه سازی غیرخطی ۱۱۱۱۴۰۱
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه ۱۲۱۵۴۳۱-۱۲۱۵۴۲۷-۱۲۱۵۴۲۹
ترکیبات و کاربردها ۱۱۱۱۴۰۲
تفسیرموضوعی قرآن ۱۲۳۳۰۲۸-۱۲۳۳۰۳۲
تفسیرموضوعی نهج البلاغه ۱۲۳۳۰۳۸-۱۲۳۳۰۳۹
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم ۱۲۲۰۶۵۷-۱۲۲۰۶۵۸
دانش خانواده و جمعیت ۱۲۳۳۰۴۳-۱۲۳۳۰۴۴
رگرسیون ۱ ۱۱۱۷۱۶۳
رگرسیون ۲ ۱۱۱۷۱۸۰
روش های آماری ۱۱۱۷۱۵۵
روشهای چند متغیره پیوسته ۱ ۱۱۱۷۱۷۰
روشهای چند متغیره پیوسته ۲ ۱۱۱۷۱۷۹
روشهای چند متغیره گسسته ۱۱۱۷۱۸۱
روشهای ناپارامتری ۱۱۱۷۱۶۷
روشهای نمونه گیری ۱ ۱۱۱۷۱۶۰
روشهای نمونه گیری ۲ ۱۱۱۷۱۶۱
ریاضی عمومی ۱ ۱۱۱۱۳۰۷
ریاضی عمومی ۲ ۱۱۱۱۳۰۸
زبان خارجی ۱۲۱۲۲۵۵-۱۲۱۲۲۵۶
سریهای زمانی ۱ ۱۱۱۷۱۵۸
شبیه سازی ۱۱۱۷۲۰۸
طرح آزمایشهای ۱ ۱۱۱۷۱۶۶
طرح آزمایشهای ۲ ۱۱۱۷۱۶۸
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری) ۱۲۱۳۲۰۹-۱۲۱۳۲۱۰-۱۲۱۳۲۱۶
فرایندهای تصادفی ۱ ۱۱۱۷۱۵۶
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۱۲۲۹۱۲۷-۱۲۲۹۱۲۸
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) ۱۲۱۱۴۱۰-۱۲۱۱۴۱۱
فیزیک عمومی ۱۱۱۳۲۵۶
کارآفرینی ۱۲۱۸۸۰۸
کنترل کیفیت آماری ۱۱۱۷۱۷۱
مبانی آنالیز ریاضی ۱۱۱۱۳۲۲
مبانی آنالیز عددی ۱۱۱۱۳۲۳
مبانی احتمال ۱۱۱۷۱۴۷
مبانی ترکیبات ۱۱۱۱۳۲۴
مبانی جامعه شناسی ۱۲۲۲۲۲۳
مبانی جمعیت شناسی ۱۲۲۲۲۲۲
مبانی علوم ریاضی ۱۱۱۱۳۰۹
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ۱۵۱۱۰۱۸
مبانی ماتریس ها و جبر خطی ۱۱۱۱۳۲۰
محاسبات آماری ۱۱۱۷۱۷۳
معادلات دیفرانسیل ۱۱۱۱۳۲۱
نرم افزارهای ریاضی ۱۱۱۱۳۹۳
نظریه گراف و کاربردهای آن ۱۱۱۱۴۰۰
ورزش ۱ – ورزش ویژه ۱۲۱۵۴۳۲-۱۲۱۵۴۲۸-۱۲۱۵۴۳۰

نمونه سوالات جدید رشته آمار و کاربردها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *