دانلود نمونه سوالات جدید رشته آمار و کاربردها با پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات رشته آمار و کاربردها از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

نام درس: کد درس:
آشنایی با دفاع مقدس 1212300-1212400
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223174-1223175
آشنایی با نظریه تصمیم 1117176
آشنایی با نظریه صف 1117175
آمار ریاضی (آزمون فرض ها) 1117165
آمار ریاضی (برآورد یابی) 1117157
آنالیز عددی 1111414
آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 1233027-1220433
احتمال ۱ 1117153
احتمال ۲ 1117154
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 1233033-1233029
ارزش های دفاع مقدس 1220889
اندیشه اسلامی ۱ 1233025-1233030
اندیشه اسلامی ۲ 1233026-1233031
اندیشه سیاسی امام خمینی 1220479-1220478
انقلاب اسلامی ایران 1220424-1220434
بهینه سازی خطی 1111326
بهینه سازی غیرخطی 1111401
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه 1215431-1215427-1215429
ترکیبات و کاربردها 1111402
تفسیرموضوعی قرآن 1233028-1233032
تفسیرموضوعی نهج البلاغه 1233038-1233039
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 1220657-1220658
دانش خانواده و جمعیت 1233043-1233044
رگرسیون ۱ 1117163
رگرسیون ۲ 1117180
روش های آماری 1117155
روشهای چند متغیره پیوسته ۱ 1117170
روشهای چند متغیره پیوسته ۲ 1117179
روشهای چند متغیره گسسته 1117181
روشهای ناپارامتری 1117167
روشهای نمونه گیری ۱ 1117160
روشهای نمونه گیری ۲ 1117161
ریاضی عمومی ۱ 1111307
ریاضی عمومی ۲ 1111308
زبان خارجی 1212255-1212256
سریهای زمانی ۱ 1117158
شبیه سازی 1117208
طرح آزمایشهای ۱ 1117166
طرح آزمایشهای ۲ 1117168
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری) 1213209-1213210-1213216
فرایندهای تصادفی ۱ 1117156
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1229127-1229128
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 1211410-1211411
فیزیک عمومی 1113256
كارآفرينی 1218808
کنترل کیفیت آماری 1117171
مبانی آنالیز ریاضی 1111322
مبانی آنالیز عددی 1111323
مبانی احتمال 1117147
مبانی ترکیبات 1111324
مبانی جامعه شناسی 1222223
مبانی جمعیت شناسی 1222222
مبانی علوم ریاضی 1111309
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1511018
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 1111320
محاسبات آماری 1117173
معادلات دیفرانسیل 1111321
نرم افزارهای ریاضی 1111393
نظریه گراف و کاربردهای آن 1111400
ورزش ۱ – ورزش ویژه 1215432-1215428-1215430

نمونه سوالات جدید رشته آمار و کاربردها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.