دانلود نمونه سوالات جدید رشته آمار پیام نور با پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات رشته آمار از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

نام درس کدر درس
آشنایی با دفاع مقدس 1212300-1212400
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223174-1223175
آشنایی با نظریه صف بندی 1117038
آمار ریاضی ۱ 1117032
آمار ریاضی ۲ 1117033
آمار و احتمال 1117024
آمار و احتمال مقدماتی 1117217
آنالیز ریاضی ۱ 1111087
آنالیز ریاضی ۲ 1111088
آنالیز عددی ۱ 1111089
آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 1233027-1220433
احتمال و کاربرد آن 1117026
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 1233033-1233029
ارزش های دفاع مقدس 1220889
اندیشه اسلامی ۱ 1233025-1233030
اندیشه اسلامی ۲ 1233026-1233031
اندیشه سیاسی امام خمینی 1220479-1220478
انقلاب اسلامی ایران 1220424-1220434
برنامه سازی پیشرفته 1115022
تحقیق در عملیات ۱ 1117039
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه 1215431-1215427-1215429
تفسیرموضوعی قرآن 1233028-1233032
تفسیرموضوعی نهج البلاغه 1233038-1233039
جبر خطی ۱ برای آمار 1117027
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 1220657-1220658
دانش خانواده و جمعیت 1233043-1233044
رگرسیون 1117036
روشهای آماری 1117025
روشهای پیشرفته آمار 1117043
روشهای چند متغیره پیوسته 1117049
روشهای چند متغیره گسسته 1117044
روشهای ناپارامتری 1117034
روشهای نمونه گیری ۱ 1117028
روشهای نمونه گیری ۲ 1117031
ریاضی برای آمار 1111086
ریاضی عمومی ۱ 1111085
زبان تخصصی 1117030
زبان خارجی 1212255-1212256
سریهای زمانی ۱ 1117035
طرح آزمایشهای ۱ 1117037
طرح آزمایشهای ۲ 1117048
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری) 1213209-1213210-1213216
فرآیندهای تصادفی ۱ 1117029
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1229127-1229128
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 1211410-1211411
كارآفرينی 1218808
کنترل کیفیت آماری 1117042
مبانی اقتصاد 1221023
مبانی جامعه شناسی 1222076
مبانی جمعیت شناسی 1222075
مبانی ریاضیات 1111521
مبانی ریاضیات 1111090
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 1115021
محاسبات آماری با کامپیوتر 1117045
ورزش ۱ – ورزش ویژه 1215432-1215428-1215430

نمونه سوالات جدید رشته آمار پیام نور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.