دانلود نمونه سوالات جدید رشته ریاضیات و کاربردها با پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات رشته ریاضیات و کاربردها از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

نام درس: کد درس:
آشنایی با دفاع مقدس 1212300-1212400
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223174-1223175
آشنایی با نظریه تصمیم 1117176
آشنایی با نظریه صف 1117175
آمار ریاضی (آزمون فرض ها) 1117165
آمار ریاضی (برآورد یابی) 1117157
آموزش ریاضی 1111395
آنالیز ریاضی 1111432
آنالیز عددی 1111414
آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 1233027-1220433
احتمال ۱ 1117153-1117216
احتمال ۲ 1117154
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 1233033-1233029
ارزش های دفاع مقدس 1220889
اصول حسابداری ۱ 1214092
اصول سیستم های عامل 1511033
اصول سیستم های کامپیوتری 1115163
اقتصاد مهندسی 1122079
اندیشه اسلامی ۱ 1233025-1233030
اندیشه اسلامی ۲ 1233026-1233031
اندیشه سیاسی امام خمینی 1220479-1220478
انقلاب اسلامی ایران 1220424-1220434
برنامه سازی پیشرفته 1511019
بهینه سازی خطی 1111326
بهینه سازی غیرخطی 1111401
پایگاه داده ها 1111403
تاریخ و فلسفه ریاضی 1111292
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه 1215431-1215427-1215429
ترکیبات و کاربردها 1111402
تفسیرموضوعی قرآن 1233028-1233032
تفسیرموضوعی نهج البلاغه 1233038-1233039
توابع مختلط 1111378
توپولوژی جبری مقدماتی 1111388
توپولوژی عمومی 1111370
جبر 1111377
جبر خطی عددی 1111332
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 1220657-1220658
حل عددی معادلات دیفرانسیل 1111380
دانش خانواده و جمعیت 1233043-1233044
رگرسیون ۱ 1117163
رگرسیون ۲ 1117180
روش های آماری 1117155
ریاضی عمومی ۱ 1111307
ریاضی عمومی ۲ 1111308
زبان تخصصی 1117030
زبان تخصصی ریاضی 1111396
زبان خارجی 1212255-1212256
زبانهای برنامه نویسی 1115168
ساختمان داده ها و الگوریتم ها 1511020
شبیه سازی کامپیوتری 1111193
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری) 1213209-1213210-1213216
فرایندهای تصادفی ۱ 1117156
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1229127-1229128
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 1211410-1211411
فیزیک عمومی 1113256
قضیه های سیلو و نظربه گالوا 1111406
كارآفرينی 1218808
مبانی آنالیز ریاضی 1111322
مبانی آنالیز عددی 1111323
مبانی احتمال 1117147
مبانی ترکیبات 1111457
مبانی تنظیم بودجه 1214039
مبانی جامعه شناسی 1222223
مبانی جبر 1111325
مبانی جمعیت شناسی 1222222
مبانی علوم ریاضی 1111309
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1511018
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 1111320
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 1111383
مبانی هندسه 1111371
مدارهای منطقی 1111404
مدیریت مالی 1235004
معادلات دیفرانسیل 1111321
معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 1111328
نرم افزارهای ریاضی 1111393
نظریه حلقه و مدول 1111387
نظریه گراف و کاربردهای آن 1111400
نظریه معادلات دیفرانسیل 1111433
نظریه مقدماتی اعداد 1111379
هندسه جبری مقدماتی 1111381
هندسه دیفرانسیل سراسری 1111385
هندسه دیفرانسیل موضعی 1111384
ورزش ۱ – ورزش ویژه 1215432-1215428-1215430

نمونه سوالات جدید رشته ریاضیات و کاربردها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.