دانلود نمونه سوالات جدید رشته ریاضی با جواب تستی تشریحی

برای دانلود نمونه سوالات رشته ریاضی (محض و کاربردی) از لیست زیر بر روی گرایش خود کلیک و سپس در مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

 • ریاضی محض
  نام درس: کد درس:
  آشنایی با دفاع مقدس 1212300-1212400
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223174-1223175
  آمار ریاضی ۱ 1117022
  آمار و احتمال ۱ 1117020
  آمار و احتمال ۲ 1117021
  آموزش ریاضی ۱ 1111067
  آموزش ریاضی ۲ 1111069
  آنالیز ریاضی ۱ 1111038
  آنالیز ریاضی ۲ 1111041
  آنالیز ریاضی ۳ 1111046
  آنالیز عددی ۱ 1111043
  آنالیز عددی ۲ 1111075
  آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 1233027-1220433
  اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 1233033-1233029
  ارزش های دفاع مقدس 1220889
  اندیشه اسلامی ۱ 1233025-1233030
  اندیشه اسلامی ۲ 1233026-1233031
  اندیشه سیاسی امام خمینی 1220479-1220478
  انقلاب اسلامی ایران 1220424-1220434
  تاریخ ریاضیات 1111054
  تحقیق در عملیات ۱ 1111052
  تحقیق در عملیات ۲ 1111074
  تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه 1215431-1215427-1215429
  تفسیرموضوعی قرآن 1233028-1233032
  تفسیرموضوعی نهج البلاغه 1233038-1233039
  توابع مختلط 1111044
  توپولوژی جبری مقدماتی 1111056
  توپولوژی عمومی 1111045
  جبر ۱ 1111037
  جبر ۲ 1111042
  جبر ۳ 1111048
  جبر خطی 1111040
  حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 1220657-1220658
  دانش خانواده و جمعیت 1233043-1233044
  ریاضی عمومی ۱ 1111032
  ریاضی عمومی ۲ 1111034
  ریاضی عمومی ۳ 1111035
  ریاضیات گسسته 1111059
  زبان تخصصی 1111058
  زبان خارجی 1212255-1212256
  ساختمان داده ها 1111073
  سریهای زمانی ۱ 1111077
  فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری) 1213209-1213210-1213216
  فرایندهای تصادفی ۱ 1111053
  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1229127-1229128
  فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 1211410-1211411
  فلسفه علم ریاضی 1111055
  فیزیک پایه ۱ 1113085
  فیزیک پایه ۲ 1113087
  كارآفرينی 1218808
  مبانی ریاضیات 1111033
  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1115020
  معادلات دیفرانسیل 1111036
  معادلات دیفرانسیل با مشقات جزئی 1111047
  منطق ریاضی 1111057
  نظریه اعداد 1111039
  نظریه گراف و کاربردهای آن 1111076
  نظریه معادلات دیفرانسیل 1111051
  هندسه دیفرانسیل موضوعی 1111049
  هندسه هذلولوی 1111050
  ورزش ۱ - ورزش ویژه 1215432-1215428-1215430

   

 • ریاضی کاربردی
  نام درس: کد درس:
  آشنایی با دفاع مقدس 1212300-1212400
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223174-1223175
  آمار ریاضی ۱ 1117022
  آمار و احتمال ۱ 1117020
  آمار و احتمال ۲ 1117021
  آموزش ریاضی ۱ 1111067
  آموزش ریاضی ۲ 1111069
  آنالیز ریاضی ۱ 1111038
  آنالیز ریاضی ۲ 1111041
  آنالیز ریاضی ۳ 1111046
  آنالیز عددی ۱ 1111043
  آنالیز عددی ۲ 1111075
  آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 1233027-1220433
  اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 1233033-1233029
  ارزش های دفاع مقدس 1220889
  اندیشه اسلامی ۱ 1233025-1233030
  اندیشه اسلامی ۲ 1233026-1233031
  اندیشه سیاسی امام خمینی 1220479-1220478
  انقلاب اسلامی ایران 1220424-1220434
  برنامه سازی پیشرفته 1111072
  تاریخ ریاضیات 1111054
  تحقیق در عملیات ۱ 1111052
  تحقیق در عملیات ۲ 1111074
  تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه 1215431-1215427-1215429
  تفسیرموضوعی قرآن 1233028-1233032
  تفسیرموضوعی نهج البلاغه 1233038-1233039
  توابع مختلط 1111044
  توپولوژی جبری مقدماتی 1111056
  توپولوژی عمومی 1111045
  جبر ۱ 1111037
  جبر ۲ 1111042
  جبر ۳ 1111048
  جبر خطی 1111040
  حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 1220657-1220658
  دانش خانواده و جمعیت 1233043-1233044
  ذخیره و بازیابی اطلاعات 1111276
  ریاضی عمومی ۱ 1111032
  ریاضی عمومی ۲ 1111034
  ریاضی عمومی ۳ 1111035
  ریاضیات گسسته 1111059
  زبان تخصصی 1111058
  زبان خارجی 1212255-1212256
  زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم 1115111
  ساختمان داده ها 1111073
  سریهای زمانی ۱ 1111077
  فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری) 1213209-1213210-1213216
  فرایندهای تصادفی ۱ 1111053
  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1229127-1229128
  فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  1211410-1211411
  فلسفه علم ریاضی 1111055
  فیزیک پایه ۱ 1113085
  فیزیک پایه ۲ 1113087
  كارآفرينی 1218808
  مبانی ریاضیات 1111033
  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1115020
  معادلات دیفرانسیل 1111036
  معادلات دیفرانسیل با مشقات جزئی 1111047
  منطق ریاضی 1111057
  نظریه گراف و کاربردهای آن 1111076
  نظریه معادلات دیفرانسیل 1111051
  هندسه دیفرانسیل موضوعی 1111049
  ورزش ۱ - ورزش ویژه 1215432-1215428-1215430

   

نمونه سوالات جدید رشته ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.