دانلود نمونه سوالات جدید رشته علوم کامپیوتر با پاسخنامه

برای دانلود نمونه سوالات رشته علوم کامپیوتر از لیست درس مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

نام درس: کد درس:
آشنایی با دفاع مقدس 1212300-1212400
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223174-1223175
آمار و احتمال ۱ 1117077
آمار و احتمال ۲ 1117078
آنالیز عددی 1111414
آنالیز عددی ۱ 1111106
آنالیز عددی ۲ 1119004
آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 1233027-1220433
اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 1233033-1233029
ارزش های دفاع مقدس 1220889
اصول سیستم های عامل 1511033
اصول سیستم های کامپیوتری 1115163
اصول سیستمهای عامل 1115172
اصول طراحی نرم افزار 1115170
اصول کامپیوتر ۱ 1115161
اصول کامپیوتر ۲ 1115162
اصول مدیریت 1218101
اندیشه اسلامی ۱ 1233025-1233030
اندیشه اسلامی ۲ 1233026-1233031
اندیشه سیاسی امام خمینی 1220479-1220478
انقلاب اسلامی ایران 1220424-1220434
برنامه ریزی غیر خطی 1119002
برنامه سازی پیشرفته 1115068- 1511019
بهینه سازی خطی 1111326
بهینه سازی غیرخطی 1111401
پایگاه داده ها 1115169-1511079-1115177
تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی 1119006
تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه 1215431-1215427-1215429
تفسیرموضوعی قرآن 1233028-1233032
تفسیرموضوعی نهج البلاغه 1233038-1233039
جبر خطی عددی 1111332-1111105
حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 1220657-1220658
دانش خانواده و جمعیت 1233043-1233044
ذخیره و بازیابی اطلاعات 1115167-1115079
روش تحقیق و گزارش نویسی 1119017
ریاضی ۱ 1111099
ریاضی عمومی 1 (96 به بعد) 1111307
ریاضی عمومی ۲ 1111103-1111100
ریاضیات گسسته 1111104
ریزپردازنده ۱ 1119011-1115087
زبان تخصصی 1225008
زبان خارجی 1212255-1212256
زبانهای برنامه نویسی 1115168
ساختمان داده ها 1115140
ساختمان داده ها و الگوریتم ها 1511020-1115164
ساختمان های گسسته 1115067
سیستم های شی گرا 1119015
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 1115176
شبکه های کامپیوتری 1115092-1119014
شبیه سازی کامپیوتری 1115174-1115159
طراحی الگوریتمها 1115142
طراحی و تحلیل الگوریتمها 1115166
فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری) 1213209-1213210-1213216
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1229127-1229128
فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 1211410-1211411
فیزیک ۱ 1113094
فیزیک ۲ 1113095
فیزیک پایه ۱ 1113098
فیزیک پایه ۲ 1113099
فیزیک عمومی 1113256
كارآفرينی 1218808
کامپایلر 1511078
کامپایلر ۱ 1115171
گرافیک کامپیوتری 1119013-1115155
مبانی آنالیز ریاضی 1111322
مبانی آنالیز عددی 1111323
مبانی احتمال 1117147
مبانی ترکیبات 1111324
مبانی جامعه شناسی 1222223
مبانی جبر 1111325
مبانی جمعیت شناسی 1222222
مبانی علوم ریاضی 1111309
مبانی فناوری اطلاعات 1115245
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1511018-1115063
مبانی ماتریس ها و جبر خطی 1111320
مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 1111330
مبانی نظریه محاسبه 1111331
متدولوژی ساخت سیستم های اطلاعاتی 1119007
مدارهای منطقی 1119009-1115139
مدیریت پروژه های نرم افزاری 1119008
مستند سازی نرم افزار 1119016
معادلات دیفرانسیل 1111321
معماری کامپیوتر 1119010-1115143
منطق 1115173
مهندسی نرم افزار ۱ 1115146
نرم افزارهای ریاضی 1111393
نظریه اتوماتها و زبانها 1115165
نظریه گراف و کاربردهای آن 1111081
نظریه محاسبه 1111416
هوش مصنوعی 1119012-1115156
ورزش ۱ – ورزش ویژه 1215432-1215428-1215430

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.