دانلود نمونه سوالات رشته اقتصاد با جواب تستی و تشریحی

برای دانلود نمونه سوالات رشته اقتصاد با پاسخنامه از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آشنایی با فقه اقتصادی
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آمار برای اقتصاد ۲
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • ارزیابی اقتصادی طرح ها
 • اصول حسابداری
 • اقتصاد ایران ۱:کلیات و تاریخ اقتصادی
 • اقتصاد بخش عمومی ۱
 • اقتصاد بخش عمومی ۲
 • اقتصاد خرد ۳
 • اقتصاد خرد۲
 • اقتصاد سنجی ۱
 • اقتصاد صنعتی
 • اقتصاد کشاورزی
 • اقتصاد کلان ۱
 • اقتصاد کلان ۳
 • اقتصاد مالی
 • اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • پول و بانکداری
 • تجارت بین الملل
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • حقوق تجارت
 • دانش خانواده و جمعیت
 • روش تحقیق در اقتصاد
 • ریاضیات برای اقتصاد ۱
 • ریاضیات برای اقتصاد ۲
 • زبان انگلیسی تخصصی
 • زبان خارجی
 • شناخت محیط زیست
 • صول و مبانی اقتصاد اسلامی
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • کارآفرینی
 • کلیات حقوق شهروندی
 • مالیه بین الملل
 • مباین فلسفی و روش شناسی اقتصاد
 • مدیریت مالی
 • نظریه بازی ها و کاربرد آن در اقتصاد
 • نظریه های توسعه اقتصادی
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه