دانلود نمونه سوالات جدید رشته شیمی با جواب تستی تشریحی

برای دانلود نمونه سوالات رشته شیمی محض و کاربردی از لیست زیر بر روی گرایش خود کلیک و سپس در مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

 • شیمی کاربردی
  نام درس: کد درس:
  آشنایی با دفاع مقدس 1212300-1212400
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223174-1223175
  آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 1233027-1220433
  اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 1233033-1233029
  ارزش های دفاع مقدس 1220889
  اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی 1114078
  اصول محاسبات شیمی صنعتی 1114063
  الکترو شیمی صنعتی 1114065
  الکتروشیمی کاربردی 1114329
  اندیشه اسلامی ۱ 1233025-1233030
  اندیشه اسلامی ۲ 1233026-1233031
  اندیشه سیاسی امام خمینی 1220479-1220478
  انقلاب اسلامی ایران 1220424-1220434
  تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه 1215431-1215427-1215429
  تفسیرموضوعی قرآن 1233028-1233032
  تفسیرموضوعی نهج البلاغه 1233038-1233039
  جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی 1114047
  حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 1220657-1220658
  خوردگی فلزات 1114062
  دانش خانواده و جمعیت 1233043-1233044
  روش استفاده از متون علمی شیمی 1114041
  روش تجزیه مقادیر بسیار کم 1114055
  رياضي عمومي 2 1111500
  رياضی عمومی 1 1111501
  ریاضی عمومی ۱ 1111024
  ریاضی عمومی ۲ 1111025
  زبان تخصصی شیمی 1114028
  زبان خارجی 1212255-1212256
  شيمي صنعتي 2 1114352
  شيمي و فناوري رنگ 1114326
  شيمی تجزيه 2 1114346
  شيمی تجزيه 3 1114347
  شیمی آلی ۱ 1114012
  شیمی آلی ۲ 1114014
  شیمی آلی ۳ 1114020
  شیمی پلیمر 1114354
  شیمی تجزیه ۱ 1114018
  شیمی تجزیه ۲ 1114023
  شیمی تجزیه دستگاهی 1114031
  شیمی دارویی 1114052
  شیمی سطح و حالت جامد 1114322
  شیمی صنایع معدنی 1114067
  شیمی صنعتی ۱ 1114064
  شیمی صنعتی ۲ 1114071
  شیمی عمومی ۱ 1114008
  شیمی عمومی ۲ 1114010
  شیمی فیزیک ۱ 1114016
  شیمی فیزیک ۲ 1114021
  شیمی فیزیک 3 1114357
  شیمی محیط زیست 1114037
  شیمی معدنی ۱ 1114025
  شیمی معدنی ۲ 1114035
  شیمی و تکنولوژی پلیمر 1114076
  شیمی و تکنولوژی چرم 1114077
  شیمی و تکنولوژی رنگ 1114066
  شیمی و تکنولوژی مواد غذایی 1114075
  شیمی و تکنولوژی نفت 1114072
  شیمی و فناوری چرم 1114324
  فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری) 1213209-1213210-1213216
  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1229127-1229128
  فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 1211410-1211411
  فناوری پلیمرها 1114327
  فیزیک پایه ۱ 1113079
  فیزیک پایه ۲ 1113081
  فیزیک عمومی 1 (ورودی 95 به بعد) 1113341
  فیزیک عمومی 2 1113342
  كارآفرينی 1218808
  کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 1114040
  مباني رايانه و برنامه نويسي 1114337
  مبانی شیمی پلیمر 1114056
  مبانی شیمی کوانتومی 1114027
  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 1115018
  معادلات دیفرانسیل 1111026
  نانو شیمی 1114294
  ورزش ۱ - ورزش ویژه 1215432-1215428-1215430
 • شیمی محض
  نام درس: کد درس:
  آشنایی با دفاع مقدس 1212300-1212400
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223174-1223175
  آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 1233027-1220433
  اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 1233033-1233029
  ارزش های دفاع مقدس 1220889
  اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی 1114078
  اصول صنایع شیمیایی 1114033
  الکتروشیمی کاربردی 1114329
  اندیشه اسلامی ۱ 1233025-1233030
  اندیشه اسلامی ۲ 1233026-1233031
  اندیشه سیاسی امام خمینی 1220479-1220478
  انقلاب اسلامی ایران 1220424-1220434
  تاریخ علم شیمی 1114061
  تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه 1215431-1215427-1215429
  تفسیرموضوعی قرآن 1233028-1233032
  تفسیرموضوعی نهج البلاغه 1233038-1233039
  جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی 1114047
  حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 1220657-1220658
  خوردگی فلزات 1114062
  دانش خانواده و جمعیت 1233043-1233044
  روش استفاده از متون علمی شیمی 1114041
  روش تجزیه مقادیر بسیار کم 1114055
  رياضي عمومي 2 1111500
  رياضی عمومی 1 1111501
  ریاضی عمومی ۱ 1111024
  ریاضی عمومی ۲ 1111025
  زبان تخصصی شیمی 1114028
  زبان خارجی  1212255-1212256
  سنتز مواد آلی 1114029
  شيمي و فناوري رنگ 1114326
  شيمی تجزيه 2 1114346
  شيمی تجزيه 3 1114347
  شیمی آلی ۱ 1114012
  شیمی آلی ۲ 1114014
  شیمی آلی ۳ 1114020
  شیمی آلی فلزی 1114042
  شیمی پلیمر 1114354
  شیمی تجزیه ۱ 1114018
  شیمی تجزیه ۲ 1114023
  شیمی تجزیه دستگاهی 1114031
  شیمی دارویی 1114052
  شیمی صنایع معدنی 1114067
  شیمی عمومی ۱ 1114008
  شیمی عمومی ۲ 1114010
  شیمی فیزیک ۱ 1114016
  شیمی فیزیک ۲ 1114021
  شیمی فیزیک آلی 1114046
  شیمی محیط زیست 1114037
  شیمی معدنی ۱ 1114025
  شیمی معدنی ۲ 1114035
  شیمی هسته ای 1114044
  طیف سنجی مولکولی 1114039
  فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری) 1213209-1213210-1213216
  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1229127-1229128
  فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 1211410-1211411
  فیزیک پایه ۱ 1113079
  فیزیک پایه ۲ 1113081
  فیزیک عمومی 1 (ورودی 95 به بعد) 1113341
  كارآفرينی 1218808
  کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 1114040
  مباني رايانه و برنامه نويسي 1114337
  مبانی شیمی کوانتومی 1114027
  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 1115018
  معادلات دیفرانسیل 1111026
  نانو شیمی 1114294
  نظریه گروه در شیمی 1114049
  ورزش ۱ - ورزش ویژه 1215432-1215428-1215430

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.