دانلود نمونه سوالات جدید رشته شیمی با جواب تستی تشریحی

برای دانلود نمونه سوالات رشته شیمی محض و کاربردی از لیست زیر بر روی گرایش خود کلیک و سپس در مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

 • شیمی کاربردی
  نام درس:کد درس:
  آشنایی با دفاع مقدس1212300-1212400
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1223174-1223175
  آیین زندگی(اخلاق کاربردی)1233027-1220433
  اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)1233033-1233029
  ارزش های دفاع مقدس1220889
  اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی1114078
  اصول محاسبات شیمی صنعتی1114063
  الکترو شیمی صنعتی1114065
  الکتروشیمی کاربردی1114329
  اندیشه اسلامی ۱1233025-1233030
  اندیشه اسلامی ۲1233026-1233031
  اندیشه سیاسی امام خمینی1220479-1220478
  انقلاب اسلامی ایران1220424-1220434
  تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه1215431-1215427-1215429
  تفسیرموضوعی قرآن1233028-1233032
  تفسیرموضوعی نهج البلاغه1233038-1233039
  جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی1114047
  حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم1220657-1220658
  خوردگی فلزات1114062
  دانش خانواده و جمعیت1233043-1233044
  روش استفاده از متون علمی شیمی1114041
  روش تجزیه مقادیر بسیار کم1114055
  رياضي عمومي 21111500
  رياضی عمومی 11111501
  ریاضی عمومی ۱1111024
  ریاضی عمومی ۲1111025
  زبان تخصصی شیمی1114028
  زبان خارجی1212255-1212256
  شيمي صنعتي 21114352
  شيمي و فناوري رنگ1114326
  شيمی تجزيه 21114346
  شيمی تجزيه 31114347
  شیمی آلی ۱1114012
  شیمی آلی ۲1114014
  شیمی آلی ۳1114020
  شیمی پلیمر1114354
  شیمی تجزیه ۱1114018
  شیمی تجزیه ۲1114023
  شیمی تجزیه دستگاهی1114031
  شیمی دارویی1114052
  شیمی سطح و حالت جامد1114322
  شیمی صنایع معدنی1114067
  شیمی صنعتی ۱1114064
  شیمی صنعتی ۲1114071
  شیمی عمومی ۱1114008
  شیمی عمومی ۲1114010
  شیمی فیزیک ۱1114016
  شیمی فیزیک ۲1114021
  شیمی فیزیک 31114357
  شیمی محیط زیست1114037
  شیمی معدنی ۱1114025
  شیمی معدنی ۲1114035
  شیمی و تکنولوژی پلیمر1114076
  شیمی و تکنولوژی چرم1114077
  شیمی و تکنولوژی رنگ1114066
  شیمی و تکنولوژی مواد غذایی1114075
  شیمی و تکنولوژی نفت1114072
  شیمی و فناوری چرم1114324
  فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)1213209-1213210-1213216
  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران1229127-1229128
  فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)1211410-1211411
  فناوری پلیمرها1114327
  فیزیک پایه ۱1113079
  فیزیک پایه ۲1113081
  فیزیک عمومی 1 (ورودی 95 به بعد)1113341
  فیزیک عمومی 21113342
  كارآفرينی1218808
  کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی1114040
  مباني رايانه و برنامه نويسي1114337
  مبانی شیمی پلیمر1114056
  مبانی شیمی کوانتومی1114027
  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی1115018
  معادلات دیفرانسیل1111026
  نانو شیمی1114294
  ورزش ۱ - ورزش ویژه1215432-1215428-1215430
 • شیمی محض
  نام درس:کد درس:
  آشنایی با دفاع مقدس1212300-1212400
  آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1223174-1223175
  آیین زندگی(اخلاق کاربردی)1233027-1220433
  اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)1233033-1233029
  ارزش های دفاع مقدس1220889
  اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی1114078
  اصول صنایع شیمیایی1114033
  الکتروشیمی کاربردی1114329
  اندیشه اسلامی ۱1233025-1233030
  اندیشه اسلامی ۲1233026-1233031
  اندیشه سیاسی امام خمینی1220479-1220478
  انقلاب اسلامی ایران1220424-1220434
  تاریخ علم شیمی1114061
  تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه1215431-1215427-1215429
  تفسیرموضوعی قرآن1233028-1233032
  تفسیرموضوعی نهج البلاغه1233038-1233039
  جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی1114047
  حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم1220657-1220658
  خوردگی فلزات1114062
  دانش خانواده و جمعیت1233043-1233044
  روش استفاده از متون علمی شیمی1114041
  روش تجزیه مقادیر بسیار کم1114055
  رياضي عمومي 21111500
  رياضی عمومی 11111501
  ریاضی عمومی ۱1111024
  ریاضی عمومی ۲1111025
  زبان تخصصی شیمی1114028
  زبان خارجی 1212255-1212256
  سنتز مواد آلی1114029
  شيمي و فناوري رنگ1114326
  شيمی تجزيه 21114346
  شيمی تجزيه 31114347
  شیمی آلی ۱1114012
  شیمی آلی ۲1114014
  شیمی آلی ۳1114020
  شیمی آلی فلزی1114042
  شیمی پلیمر1114354
  شیمی تجزیه ۱1114018
  شیمی تجزیه ۲1114023
  شیمی تجزیه دستگاهی1114031
  شیمی دارویی1114052
  شیمی صنایع معدنی1114067
  شیمی عمومی ۱1114008
  شیمی عمومی ۲1114010
  شیمی فیزیک ۱1114016
  شیمی فیزیک ۲1114021
  شیمی فیزیک آلی1114046
  شیمی محیط زیست1114037
  شیمی معدنی ۱1114025
  شیمی معدنی ۲1114035
  شیمی هسته ای1114044
  طیف سنجی مولکولی1114039
  فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)1213209-1213210-1213216
  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران1229127-1229128
  فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)1211410-1211411
  فیزیک پایه ۱1113079
  فیزیک پایه ۲1113081
  فیزیک عمومی 1 (ورودی 95 به بعد)1113341
  كارآفرينی1218808
  کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی1114040
  مباني رايانه و برنامه نويسي1114337
  مبانی شیمی کوانتومی1114027
  مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی1115018
  معادلات دیفرانسیل1111026
  نانو شیمی1114294
  نظریه گروه در شیمی1114049
  ورزش ۱ - ورزش ویژه1215432-1215428-1215430

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *