نمونه سوالات رشته مهندسی راه آهن پیام نور با جواب

برای دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی راه آهن از لیست زیر گرایش و سپس درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

سوالات رشته راه آهن گرایش بهره برداری

Header text

 • آشنایی با دفاع مقدس
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 
 • ارزش های دفاع مقدس
 • ارزیابی کار و زمان
 • اصول حسابداری یا هزینه یابی
 • اصول شبیه سازی
 • اصول مدیریت و تئوری سازمان
 • اقتصاد عمومی
 • اقتصاد مهندسی
 • اندیشه اسلامی ۱ 
 • اندیشه اسلامی ۲ 
 • اندیشه سیاسی امام خمینی 
 • انقلاب اسلامی ایران 
 • بازاریابی و مدیریت بازار
 • برنامه ریزی حمل و نقل
 • برنامه نویسی کامپیوتر
 • تئوری احتمالات و کاربرد آن
 • تحقیق در عملیات ۲
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه 
 • تفسیرموضوعی قرآن 
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه 
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 
 • دانش خانواده و جمعیت 
 • روشهای محاسبات عددی
 • ریاضی عمومی ۱
 • ریاضی عمومی ۲
 • زبان خارجی
 • شیمی عمومی
 • طراحی ایستگاه ها و خطوط صنعتی
 • طرح هندسی خط
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 
 • فیزیک عمومی ۱
 • فیزیک عمومی ۲
 • کارآفرینی
 • کنترل پروژه
 • مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی
 • مبانی مهندسی برق
 • معادلات دیفرانسیل
 • مهندسی فاکتورهای انسانی
 • نقشه کشی صنعتی ۱
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه 
سوالات رشته راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی

Header text

 • آشنایی با دفاع مقدس 
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
 • آمار و احتمالات مهندسی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 
 • ارزش های دفاع مقدس
 • استاتیک
 • اصول بهره برداری راه آهن
 • اقتصاد مهندسی
 • اندیشه اسلامی ۱ 
 • اندیشه اسلامی ۲ 
 • اندیشه سیاسی امام خمینی 
 • انقلاب اسلامی ایران 
 • ایستگاه راه آهن
 • برنامه سازی کامپیوتر
 • پل های راه آهن ۱
 • پل های راه آهن ۲
 • پی سازی و ابنیه مسیر
 • تحلیل سازه ها
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه 
 • تفسیرموضوعی قرآن 
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه 
 • تکنولوژی بتن
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 
 • دانش خانواده و جمعیت 
 • دینامیک
 • رسم فنی و نقشه کشی
 • روسازی راه آهن ۱
 • روسازی راه آهن ۲
 • روشهای محاسبات عددی
 • ریاضی عمومی ۱
 • ریاضی عمومی ۲
 • زبان خارجی 
 • زیرسازی مسیر و پروژه
 • ساخت و اجرای خطوط و کارگاه
 • طراحی سازه های بتن مصالح
 • طراحی سازه های فولادی
 • طراحی مسیر و پروژه
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری) 
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 
 • فیزیک عمومی ۱
 • فیزیک عمومی ۲
 • کارآفرینی
 • مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی
 • مبانی دینامیک حرکت قطار
 • متره و برآورد و پروژه
 • مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
 • معادلات دیفرانسیل
 • مقاومت مصالح
 • مکانیک خاک
 • مکانیک سنگ
 • مهندسی زلزله
 • نقشه برداری مسیر و عملیات
 • نقشه برداری و عملیات
 • نگهداری خطوط
 • نگهداری و تعمیر سازه های ریلی
 • هیدرولوژی مهندسی
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه 
سوالات رشته راه آهن گرایش جریه
 • آشنایی با دفاع مقدس 
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) 
 • ارتعاشات مکانیکی
 • ارزش های دفاع مقدس
 • استاتیک
 • انتقال حرارت
 • اندیشه اسلامی ۱ 
 • اندیشه اسلامی ۲ 
 • اندیشه سیاسی امام خمینی 
 • انقلاب اسلامی ایران 
 • برنامه سازی کامپیوتر
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه 
 • ترمودینامیک ۱
 • ترمودینامیک ۲
 • تفسیرموضوعی قرآن 
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه 
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم 
 • دانش خانواده و جمعیت 
 • دینامیک
 • دینامیک حرکت قطارها
 • روشهای محاسبات عددی
 • ریاضی عمومی ۱
 • ریاضی عمومی ۲
 • ریاضیات مهندسی
 • زبان تخصصی
 • زبان خارجی 
 • شیمی عمومی
 • طراحی اجزاء ۱
 • طراحی اجزاء ۲
 • طرح هندسی خط
 • علم مواد و شناخت فلزات در راه آهن
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری) 
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی) 
 • فیزیک عمومی ۱
 • فیزیک عمومی ۲
 • کارآفرینی
 • مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی
 • مبانی مهندسی برق و الکترونیک
 • معادلات دیفرانسیل
 • مقاومت مصالح ۱
 • مقاومت مصالح ۲
 • نقشه کشی صنعتی ۱
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه 

Header text