دانلود نمونه سوالات رشته هتلداری با جواب تستی تشریحی

برای دانلود نمونه سوالات رشته هتلداری با پاسخنامه از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • آداب سفر در اسلام
 • آشنایی با حقوق کار و تامین اجتماعی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارتباطات انسانی در گردشگری
 • اصول حسابداری ۱
 • اصول حسابداری۲
 • اندیشه اسلامی ۱ رایگان
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه رایگان
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • جغرافیای گردشگری
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • دانش خانواده و جمعیت
 • زبان خارجی
 • زبان دوم ۱
 • زبان دوم ۲
 • شناخت صنایع دستی ایران
 • شناخت فرهنگ ملل
 • شناخت محیط زیست
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • کارآفرینی
 • کارآفرینی در هتلداری
 • کاربرد هنر و معماری در اماکن اقامتی و رفاهی
 • کلیات حقوق شهروندی
 • مبانی و کاربرد کامپیوتر
 • مدیریت و برنامه ریزی فراغت
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه رایگان