دانلود نمونه سوالات رشته حقوق با جواب (15 نیمسال)

سوالات رشته حقوق پیام نور با پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات رشته حقوق با جواب از ترم های تحصیلی گذشته که در اینجا به صورت کامل و در مواردی رایگان برای دانشجویان دانشگاه پیام نور تهیه شده است.

جهت دانلود نمونه سوالات رشته حقوق با پاسخنامه تستی یا تشریحی از لیست زیر درس مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

نمونه سوالات رشته حقوق

نام درسکد درس
مقدمه علم حقوق۱۲۲۳۰۲۰
حقوق جزا عمومی ۱۱۲۲۳۰۲۱
حقوق اساسی ۱۱۲۲۳۰۲۲
مبانی علم اقتصاد۱۲۲۱۰۳۷
مبانی جامعه شناسی۱۲۲۲۰۷۸
مالیه عمومی۱۲۲۱۰۳۸
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین)۱۲۲۳۰۲۳
حقوق جزای عمومی ۲۱۲۲۳۰۲۴
حقوق اساسی۲۱۲۲۳۰۳۰
اصول فقه ۱۱۲۲۰۲۸۷
عربی۱۲۲۰۲۸۶
حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت۱۲۲۳۰۲۷
حقوق جزای عمومی ۳۱۲۲۳۰۲۸
حقوق بین الملل عمومی ۱۱۲۲۳۰۲۵
حقوق اداری ۱۱۲۲۳۰۳۱
اصول فقه ۲۱۲۲۰۲۹۰
متون فقه ۱۱۲۲۰۲۸۸
حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها۱۲۲۳۰۳۲
حقوق جزای اختصاصی۱۱۲۲۳۰۳۴
حقوق بین المللی عمومی۲۱۲۲۳۰۳۷
حقوق اداری۲۱۲۲۳۰۳۵
متون فقه۲۱۲۲۰۲۸۹
آیات الاحکام۱۲۲۰۲۹۴
حقوق جزای بین الملل ایران۱۲۲۳۱۸۰
حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها۱۲۲۳۰۳۹
حقوق تجارت۱ اشخاص۱۲۲۳۰۲۹
حقوق جزای اختصاصی ۲۱۲۲۳۰۳۶
حقوق سازمان های بین المللی۱۲۲۳۰۵۵
متون فقه ۳۱۲۲۰۲۹۱
حقوق ثبت۱۲۲۳۰۵۱
حقوق کار۱۲۲۳۰۴۵
حقوق مدنی ۵ خانواده۱۲۲۳۰۴۱
حقوق تجارت ۲۱۲۲۳۰۴۰
حقوق جزای اختصاصی ۳۱۲۲۳۰۵۰
حقوق بین الملل خصوصی۱۱۲۲۳۰۴۴
آیین دادرسی مدنی۱۱۲۲۳۰۲۶
آیین دادرسی مدنی ۲۱۲۲۳۰۴۲
آیین دادرسی مدنی ۳۱۲۲۳۰۵۳
متون فقه ۴۱۲۲۰۲۹۲
حقوق بشر در اسلام۱۲۲۳۱۸۶
حقوق مدنی۶ عقود معین(الف)۱۲۲۳۰۴۷
حقوق مدنی ۷۱۲۲۳۰۵۴
حقوق تجارت ۳۱۲۲۳۰۵۶
حقوق تجارت ۴۱۲۲۳۰۵۶
آیین دادرسی کیفری ۱۱۲۲۳۰۴۳
آیین دادرسی کیفری ۲۱۲۲۳۰۴۹
ادله اثبات دعوی۱۲۲۳۰۶۰
قواعد فقه ۱۱۲۲۰۲۹۳
حقوق بین الملل خصوصی ۲۱۲۲۳۰۵۲
پزشکی قانونی۱۲۲۳۰۴۸
بزهکاری اطفال ۱۱۲۱۷۱۴۹
حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت و وارث۱۲۲۳۰۵۹
متون حقوقی ۱ زبان خارجی تخصصی۱۲۱۲۱۷۷
متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی۱۲۱۲۱۷۸
قواعد فقه۲۱۲۲۰۲۹۵
حقوق تطبیقی۱۲۲۳۰۶۲
کیفر شناسی۱۲۲۳۰۳۸
رویه قضایی۱۲۲۳۰۵۷
حقوق بیمه۱۲۲۳۰۶۳
جرم شناسی۱۲۲۳۰۳۳

نمونه سوالات رشته حقوق

  • نمونه سوالات کارشناسی پیام نور رشته حقوق دانشگاه پیام نور 
  • نمونه سوال دروس رشته حقوق پیام نور
  • نمونه سوالات جدید رشته حقوق پیام نور
  • دانلود نمونه سوالات رشته حقوق

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *