لیست دروس رشته علوم تربیتی

برای دانلود نمونه سوالات رشته علوم تربیتی از لیست زیر گرایش و سپس درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • مدیریت برنامه ریزی آموزشی
  • آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
  • آمار استنباطی
  • آمار توصیفی
  • آموزش بزرگسالان
  • آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
  • آموزش و پرورش ابتدایی - راهنمایی و متوسطه
  • آموزش و پرورش پیش دبستانی دبستان و متوسطه
  • آموزش و پرورش تطبیقی
  • آموزش و پرورش کودکان استثنایی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اختلالات یادگیری
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول برنامه ریزی آموزشی
  • اصول برنامه ریزی درسی
  • اصول حسابداري
  • اصول حسابداری
  • اصول مدیریت آموزشی
  • اصول و فنون راهنمایی ومشاوره خانواده
  • اصول و مبانی آموزش و پرورش
  • اقتصاد آموزش و پرورش
  • اقتصاد تعليم و تربيت
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انسان شناسی در اسلام
  • انقلاب اسلامی ایران
  • برنامه ریزی آموزش فنی - حرفه ای
  • بهداشت عمومی
  • بهداشت مدارس
  • بهداشت و ایمنی مدارس
  • تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تربیت رسانه ای
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • جامعه شناسی آموزش و پرورش
  • جامعه شناسی عمومی
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • دانش خانواده و جمعیت
  • در آمدی بر نقش ادبیات در مدارس
  • در آمدی بر نقش هنر در مدارس
  • راهنمای تحصیلی و شغلی
  • روابط انسانی در سازمان های آموزشی
  • روان سنجی
  • روانشناسی اجتماعی
  • روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت
  • روانشناسی پویایی گروه
  • روانشناسی تربیتی
  • روانشناسی رشد ۱
  • روانشناسی رشد ۲ (نوجوانی)
  • روانشناسی شخصیت
  • روانشناسی شخصیت ( نظریه ها مفاهیم )
  • روانشناسی عمومی
  • روانشناسی عمومی ۱
  • روانشناسی عمومی ۲
  • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • روانشناسی یادگیری
  • روانشنای رشد ۱ (کودکی)
  • روش تحقیق در علوم تربیتی
  • روش هاي آماري پيشرفته در علوم تربيتي
  • روش های تغییر اصلاح رفتار
  • روشها و فنون تدریس
  • روشهای آماری در علوم تربیتی
  • روشهای ارزشیابی آموزشی
  • زبان تخصصی برنامه ریزی درسی
  • زبان خارجی
  • سازمان و قوانین آموزش و پرورش
  • سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی
  • طراحی آموزشی
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه آموزش و پرورش
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فناوری آموزشی
  • كارآفرينی
  • کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت
  • کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی
  • کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی
  • کاربردآزمونهای روانی
  • کلیات اقتصاد
  • کلیات فلسفه
  • مبانی امور مالی و تنظیم بودجه
  • مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در ...
  • مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
  • مبانی و اصول برنامه ريزی آموزشی
  • مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
  • متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
  • متون زبان خارجه (در برنامه ریزی آموزشی درسی)
  • متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی
  • مدیریت آموزشی
  • مدیریت اسلامی
  • مدیریت عمومی
  • مدیریت کتابخانه
  • مدیریت کلاس
  • مسائل آموزش و پرورش
  • مسائل آموزش و پرورش ایران
  • مسائل نوجوانان و جوانان
  • مشاوره تحصیلی و شغلی
  • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
  • مقدمات تکنولوژی آموزشی
  • مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
  • مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
  • مقدمات مشاوره و راهنمایی
  • نظارت و راهنمایی تعلیماتی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • پیش دبستانی و دبستانی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
  • آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات
  • آمار استنباطی
  • آمار توصیفی
  • آمار مهندسی
  • آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان
  • آموزش هنر نقاش وکاردستی
  • آموزش و پرورش پیش دبستانی دبستان و متوسطه
  • آموزش و پرورش تطبیقی
  • آموزش و پرورش کودکان استثنایی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اختلالات یادگیری
  • اخلاق اسلامی (اصلی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ادبیات کودکان
  • ادبیات کودکان و نوجوانان
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول بهداشت و کمک های اولیه
  • اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی
  • اصول و فنون راهنمایی ومشاوره خانواده
  • اصول و مبانی آموزش و پرورش
  • اقتصاد آموزش و پرورش
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستانی و دبستان
  • بهداشت مدارس
  • بهداشت و تغذیه مادر و کودک
  • بهداشت و تغذیه مادر و کودک
  • تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تربیت بدنی (ورزش و بازیهای دبستانی)
  • تربیت رسانه ای
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تهیه و کاربرد مواد و وسایل اموزشی
  • جامعه شناسی آموزش و پرورش
  • جامعه شناسی عمومی
  • حرکات ورزشی و سرودهای خاص
  • حرکات ورزشی و سرودهای خاص کودکان
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • دانش خانواده و جمعیت
  • روان سنجی
  • روانشناسی آموزش خواندن
  • روانشناسی اجتماعی
  • روانشناسی بازی
  • روانشناسی پویایی گروه
  • روانشناسی تربیتی
  • روانشناسی رشد ۱
  • روانشناسی رشد ۲ (نوجوانی)
  • روانشناسی شخصیت ( نظریه ها مفاهیم )
  • روانشناسی عمومی
  • روانشناسی عمومی ۱
  • روانشناسی عمومی ۲
  • روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • روانشناسی و آموزش کودکان با آسیب شنوایی
  • روانشناسی یادگیری
  • روانشنای رشد ۱ (کودکی)
  • روش تحقیق در علوم تربیتی
  • روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی
  • روش تدریس مهارت خواندن در دبستان
  • روش های تغییر اصلاح رفتار
  • روشها و فنون تدریس
  • روشهای آماری در علوم تربیتی
  • زبان آموزی
  • زبان تخصصی ( آموزش پیش دبستانی و دبستانی )
  • زبان خارجی
  • سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه آموزش و پرورش
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فناوری آموزشی
  • قصه گویی ونمایش خلاق
  • كارآفرينی
  • کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت
  • کاربردآزمونهای روانی
  • کلیات اقتصاد
  • کلیات فلسفه
  • مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش
  • مبانی راهنمایی و مشاوره
  • مبانی و اصول برنامه ريزی آموزشی
  • مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
  • متون تخصصی
  • متون زبان تخصصی پیش دبستانی ودبستانی
  • متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی
  • مدیریت آموزشی
  • مدیریت و مراکز پیش دبستانی و دبستانی
  • مسائل آموزش و پرورش
  • مسائل آموزش و پرورش در ایران
  • مشاوره تحصیلی و شغلی
  • مشاوره کودک
  • مفاهیم و روش تدریس ریاضیات در پیش دبستانی و دبستان
  • مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستانی و دبستان
  • مفاهیم و روش تدریس علوم قرآن در پیش دبستانی و دبستان
  • مفاهیم و روش تدریس هنر در پیش دبستانی و دبستان
  • مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی
  • مقدمات تکنولوژی آموزشی
  • مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی
  • مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
  • مقدمات مدیریت آموزشی
  • مقدمات مشاوره و راهنمایی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • علوم تربیتی
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آشنایی با كتابخانه و مھارت ھای سواد اطلاعاتی
  • آمار استنباطی
  • آمار توصيفی
  • آموزش ھنر
  • آموزش و پرورش تطبيقی
  • آموزه ھای تربيتی آيات قرآن
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • ادبيات كودكان
  • ارتباط انسانی
  • ارزش های دفاع مقدس
  • ارزشيابی آموزشی
  • الگوھا و روش ھای تدريس
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • تربيت اخلاقی
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تعليم و تربيت اسلامي
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • تكنولوژی آموزشی
  • جامعه شناسي آموزش و پرورش
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • خانواده در اسلام
  • دانش خانواده و جمعیت
  • رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان ھای آموزشی
  • روان شناسي اجتماعي
  • روان شناسي تربيتي
  • روان شناسي رشد
  • روان شناسي شخصيت
  • روان شناسي عمومي
  • روان شناسی بازی
  • روان شناسی يادگيری
  • روانشناسی سلامت
  • روانشناسی و آموزش كودكان با نيازھای ويژه
  • روش تدريس رياضيات
  • روش تدريس علوم تجربی و اجتماعی
  • روش تدريس فارسی و آموزش كودكان دو زبانه
  • روش ھای اصلاح رفتار
  • زبان خارجی
  • سازمان ھا و قوانين آموزش و پرورش
  • سنجش و اندازه گيری
  • سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • قصه گويی و نمايش خلاق
  • كارآفرينی
  • كليات فلسفه
  • مباني و اصول برنامه ريزي درسي
  • مباني و اصول تعليم و تربيت
  • مبانی مديريت اسلامی
  • مبانی و اصول مديريت آموزشی
  • مدد كاری اجتماعی
  • مديريت عمومي
  • مقدمات روش ھای تحقيق كمی و كيفی
  • مكتب ھای فلسفی و نظريه ھای تربيتی
  • منطق
  • نظارت و راھنمايی آموزشی
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.