دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

 • آب و فاضلاب روستاها
 • آبخیز داری و حفاظت آب و خاک
 • آبیاری عمومی
 • آشنایی با دفاع مقدس
 • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • آفات و بیماری های گیاهی
 • آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی
 • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
 • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
 • ارزش های دفاع مقدس
 • اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی
 • اصول اقتصاد کشاورزی
 • اصول حسابداری
 • اقتصاد ایران با تکیه بر روستا
 • اقتصاد خرد ۱
 • اقتصاد کلان ۱
 • اندیشه اسلامی ۱
 • اندیشه اسلامی ۲
 • اندیشه سیاسی امام خمینی
 • انقلاب اسلامی ایران
 • ایستایی
 • بازاریابی و مدیریت بازار
 • باغبانی عمومی
 • تاسیسات در ساختمان روستایی
 • تربیت بدنی – تربیت بدنی ویژه
 • تفسیرموضوعی قرآن
 • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
 • جامعه شناسی روستایی
 • جنگلداری
 • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
 • خاک شناسی عمومی
 • دامپروری عمومی
 • دانش خانواده و جمعیت
 • ریاضیات ۲
 • زبان تخصصی
 • زبان خارجی
 • زراعت عمومی
 • شناخت محیط زیست
 • شیمی عمومی
 • صنایع روستایی
 • طرح بهسازی روستایی
 • فارسی – فارسی عمومی (دانشپذیری)
 • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
 • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
 • فیزیک عمومی
 • کارآفرینی
 • کانالهای آبرسانی
 • گیاه شناسی عمومی
 • ماشینهای کشاورزی
 • محیط زیست روستا
 • مدیریت تعاونیها
 • مدیریت توسعه
 • مدیریت تولیدات روستایی
 • مدیریت مالی
 • مدیریت واحدهای زراعی و دامی
 • مرتعداری
 • مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی
 • معماری و جزییات ساختمانهای روستایی ایران
 • هوا و اقلیم شناسی کشاورزی
 • ورزش ۱ – ورزش ویژه