نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر

برای دانلود نمونه سوالات رشته مهندسی کامپیوتر از لیست زیر گرایش و سپس درس مورد نظر خود را انتخاب کنید:

 • نرم افزار
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار و احتمالات مهندسی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول رباتیکز
  • اصول طراحی پایگاه داده ها
  • اصول طراحی کامپایلر
  • امنیت سیستمهای پایه
  • امنیت شبکه
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲ 
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • برنامه سازی پیشرفته
  • تحلیل و طراحی سیستم ها
  • تحلیل و طراحی شی گرا
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن 
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • دانش خانواده و جمعیت
  • ذخیره و بازیابی اطلاعات
  • روش پژوهش و ارائه
  • روشهای محاسبات عددی
  • ریاضی ۱
  • ریاضی ۲
  • ریاضی عمومی ۲
  • ریاضی مهندسی
  • ریاضیات گسسته
  • ریزپردازنده ۱
  • ریزپردازنده و زبان اسمبلی
  • زبان تخصصی
  • زبان خارجی
  • زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
  • ساختمان داده ها
  • ساختمان های گسسته
  • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
  • سیستم های عامل
  • سیستمهای اطلاعات مدیریت
  • سیستمهای عامل
  • سیگنالها و سیستم ها
  • شبکه های کامپیوتری
  • شبیه سازی کامپیوتری
  • شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
  • طراحی الگوریتمها
  • طراحی زبان های برنامه سازی
  • طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
  • طراحی و پیاده سازی زبانها برنامه سازی
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فیزیک ۱
  • فیزیک ۲
  • کارآفرینی
  • گرافیک کامپیوتری ۱
  • گرافیک کامپیوتری ۲
  • مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار
  • مباحث ویژه ۱
  • مباحث ویژه ۲
  • مبانی رایانش امن
  • مبانی شبکه های بی سیم
  • مبانی بینایی کامپیوتر
  • مبانی فناوری اطلاعات
  • مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
  • مبانی هوش محاسباتی
  • مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی
  • مدارها منطقی
  • مدارهای الکترونیکی
  • مدارهای الکتریکی ۱
  • مدارهای منطقی
  • مدیریت امنیت اطلاعات
  • معادلات دیفرانسیل
  • معماری کامپیوتر
  • مهندسی اینترنت
  • مهندسی اینترنت
  • مهندسی نرم افزار
  • مهندسی نرم افزار ۱
  • مهندسی نرم افزار ۲
  • نظریه زبانها و ماشین ها
  • نظریه زبانها و ماشینها
  • نظریه گراف و کاربردهای آن
  • هوش مصنوعی
  • هوش مصنوعی و سیستم های خبره
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
 • فناوری اطلاعات
  • آشنایی با دفاع مقدس
  • آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • آمار و احتمالات کاربردی
  • آمار و احتمالات مهندسی
  • آیین زندگی(اخلاق کاربردی)
  • اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم)
  • ارائه مطالب علمی و فنی
  • ارزش های دفاع مقدس
  • اصول طراحی کامپایلر
  • اصول فناوری اطلاعات
  • اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی در فناوری اطلاعات
  • اصول و مبانی مدیریت
  • اقتصاد مهندسی
  • اندیشه اسلامی ۱
  • اندیشه اسلامی ۲
  • اندیشه سیاسی امام خمینی
  • انقلاب اسلامی ایران
  • برنامه سازی پیشرفته
  • تجارت الکترونیکی
  • تحقیق در عملیات
  • تحلیل و طراحی سیستم ها
  • تربیت بدنی - تربیت بدنی ویژه
  • تفسیرموضوعی قرآن
  • تفسیرموضوعی نهج البلاغه
  • حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
  • دانش خانواده و جمعیت
  • روش پژوهش و ارائه
  • ریاضی ۱
  • ریاضی عمومی ۲
  • ریاضی مهندسی
  • ریاضیات گسسته
  • ریزپردازنده و زبان اسمبلی
  • زبان تخصصی
  • زبان خارجی
  • سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
  • سیستم های چند رسانه ای
  • سیستم های عامل
  • سیستمهای اطلاعات مدیریت
  • سیگنالها و سیستم ها
  • شبکه های کامپیوتری
  • شبکه های کامپیوتری ۱
  • شبکه های کامپیوتری ۲
  • شبیه سازی کامپیوتری
  • طراحی الگوریتمها
  • طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
  • فارسی - فارسی عمومی (دانشپذیری)
  • فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
  • فلسفه اخلاق(باتکیه بر مباحث تربیتی)
  • فناوری اطلاعات (برای مدیران)
  • فیزیک ۱
  • فیزیک ۲
  • کارآفرینی
  • گرافیک کامپیوتری
  • مباحث نو در فناوری اطلاعات
  • مبانی رایانش امن
  • مبانی الکترونیک دیجیتال
  • مبانی فناوری اطلاعات
  • مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
  • مدارهای الکتریکی ۱
  • مدارهای منطقی
  • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
  • مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  • معادلات دیفرانسیل
  • معماری کامپیوتر
  • مهندسی فناوری اطلاعات ۱
  • مهندسی فناوری اطلاعات ۲
  • مهندسی نرم افزار ۱
  • مهندسی نرم افزار ۲
  • نظریه زبانها و ماشین ها
  • نظریه گراف و کاربردهای آن
  • هوش مصنوعی
  • هوش مصنوعی و سیستم های خبره
  • ورزش ۱ - ورزش ویژه
  • یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی