نمونه سوالات آمار و احتمالات مقدماتی 1 با پاسخنامه