نمونه سوالات آمار و احتمالات مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات