نمونه سوالات تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰