نمونه سوالات تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای با پاسخنامه